Afschaffing stamrecht BV uitgesteld tot 1 juli 2014

De afschaffing van de stamrecht BV wordt uitgesteld tot 1 juli 2014. Wel moet het ontslag aangezegd zijn vóór 1 januari 2014. In de praktijk zal dat vermoedelijk betekenen dat er vóór die datum een definitieve en getekende vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst of beschikking van de kantonrechter moet zijn. Verder mag de datum van uitdiensttreding niet later zijn dan 30 juni 2014.

Deze aangepaste regeling heeft staatssecretaris Weekers maandag 4 november in de tweede kamer uitgelegd. Het gaat overigens nog steeds om een wetsvoorstel dat nog gewijzigd of zelfs afgekeurd kan worden. Dat betekent dat als de ontslagvergoeding nog vóór 1 januari in een opgerichte stamrecht BV gestort wordt, de ontslagdatum (de daadwerkelijke uitdienstreding) ook na 30 juni 2014 kan liggen. De werkgever moet dan wel meewerken aan het eerder storten van de ontslagvergoeding in de stamrecht BV. Volgens de nadere uitleg van de staatssecretaris kunnen dus zelfs tot na 1 juli 2014 stamrecht BV’s opgericht worden als aan de eerder genoemde voorwaarden voor de ontslagaanzegging en de uitdienstreding voldaan is.

Verder blijft het ook mogelijk om een stamrecht BV op te richten voor het overbrengen van een bestaande aanspraak waarvoor de stamrechtvrijstelling van toepassing is. Het saldo van een bestaande stamrechtbankspaarrekening kan dus ook na 1 juli 2014 overgebracht naar een nieuw op te richten stamrecht BV.

Het is nu voor nog op te richten stamrecht BV’s niet meer mogelijk om gebruik te maken van de regeling om het gehele bedrag van de ontslagvergoeding in 2014 op te nemen met een belastingkorting van 20%. Om voor die regeling in aanmerking te komen moet de vergoeding vóór 15 november in de stamrecht BV gestort worden.

Als iemand verwacht dat hij/zij op korte termijn ontslagen wordt, raden wij u aan in een vroegtijdig stadium contact met ons op te nemen om te zien of het nog mogelijk is om de ontslagvergeoeding onder te brengen in een stamrecht BV.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s