Hoe vraagt u het BMKB Borgstellingskrediet aan?

Beste ondernemer, we leven in een onzekere tijd en leven met u mee.

Mocht u behoefte hebben aan financiële steun middels aanvraag van een borgstellingskrediet bij de overheid, dan kunt u een mail sturen naar info@middenbrabantadvies.nl  Wij gaan dan samen met u (advies op afstand) bekijken wat de beste oplossing is. De mail moet de volgende bijlagen bevatten:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie paspoorten van de Bestuurders
  • Definitieve jaarcijfers onderneming 2018
  • Jaarcijfers 2019 of de conceptcijfers
  • Begroting 2020 opgemaakt voor de Corona-crisis
  • Begroting 2020 welke recent is opgemaakt en waaruit dus de crisis-impact duidelijk wordt
  • IB-Aangifte over 2018

Onderstaand treft u de BMKB-regeling aan:

RVO.nl _ Rijksdienst-informatie 2020-03-24

MVrGr / Peter Dirks / www.middenbrabantadvies.nl