Stamrecht vrijstelling | Gouden Handdruk regeling wordt afgeschaft

Stamrechtvrijstelling afgeschaft: de stand van zaken Het einde van het jaar nadert. De contouren van de verschillende wijzigingen in de belastingwetgeving vanaf 1 januari 2014 worden duidelijker. Eén van deze maatregelen betreft het afschaffen van de zogenaamde stamrechtvrijstelling, die gebruikt wordt om belastingheffing over ontslagvergoedingen uit te stellen. Hoofdregel Vanaf 1 januari 2014 vervalt de … Lees verder Stamrecht vrijstelling | Gouden Handdruk regeling wordt afgeschaft

Afschaffing stamrecht BV uitgesteld tot 1 juli 2014

De afschaffing van de stamrecht BV wordt uitgesteld tot 1 juli 2014. Wel moet het ontslag aangezegd zijn vóór 1 januari 2014. In de praktijk zal dat vermoedelijk betekenen dat er vóór die datum een definitieve en getekende vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst of beschikking van de kantonrechter moet zijn. Verder mag de datum van uitdiensttreding niet later zijn … Lees verder Afschaffing stamrecht BV uitgesteld tot 1 juli 2014