Aansprakelijk van ouders voor hun minderjarige kinderen

Er is momenteel een wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer, welke beoogt een risicoaansprakelijkheid in het leven te roepen van ouders voor fouten van hun minderjarige kinderen van 14 jaar en ouder.

Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging van artikel 6:169 (lid 2) van het Burgelijk Wetboek, als volgt: “Voor schade aan een derde toegebracht door een fout van een minderjarige die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, is degene die het ouderlijke gezag of voogdij over de minderjarige uitoefent aansprakelijk. In de onderlinge verhouding met de minderjarige behoeft degene die het ouderlijke gezag of de voogdij uitoefent niet in de schadevergoeding bij te dragen“.

Hamer van Rechter

De ouders worden dus medeaansprakelijk voor de gedragingen van het kind, maar de ouders (of voogd) zijn niet verplicht een eventuele financiele schade te vergoeden. De betalingsverplichting berust bij het kind zelf. In de praktijk zal dit tot de volgende uitwerkingen leiden: De door de ouders betaalde schade wordt verhaald op het kind; direct, te verrekenen met bijvoorbeeld zakgeld/latere erfenis of het wordt door de ouders/voogd kwijtgescholden.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat het voor de ouders/voogden verhoogde risico verzekerbaar zal worden. Vraag is nu of dit zal leiden tot een hogere premie. Ik verwacht van wel ….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s