Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering Het is verzekerden onder een rechtsbijstandverzekering altijd toegestaan om zelf een advocaat te kiezen, zelfs in zaken waarin bijstand van een advocaat niet wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld zaken op het gebied van arbeidsrecht of huurrecht die bij de kantonrechter worden gevoerd). De rechtsbijstandverzekeraar kan dus niet bepalen dat een medewerker van … Meer lezen over Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Orde van Advocaten gaat no cure no pay onder voorwaarden toestaan

Advocaten mogen met ingang van 1 januari 2014 bij wijze van experiment een resultaatafhankelijke beloning afspreken. Vooralsnog alleen in geval van letselschadezaken. Op dit moment is het advocaten verboden om zo’n afspraak te maken. De proef gaat 5 jaar duren. De resultaatafhankelijkheid mag alleen tot uitdrukking komen door een hoger uurtarief te rekenen bij succes op … Meer lezen over Orde van Advocaten gaat no cure no pay onder voorwaarden toestaan

Aansprakelijk van ouders voor hun minderjarige kinderen

Er is momenteel een wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer, welke beoogt een risicoaansprakelijkheid in het leven te roepen van ouders voor fouten van hun minderjarige kinderen van 14 jaar en ouder. Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging van artikel 6:169 (lid 2) van het Burgelijk Wetboek, als volgt: "Voor schade aan een derde … Meer lezen over Aansprakelijk van ouders voor hun minderjarige kinderen