Huurders moeten in actie komen

Huurders moeten in actie komen

Lees hieronder een ingezonden brief van Huurders Vereniging Oisterwijk over huurverhogingen van woningen in Oisterwijk (Bron www.oisterwijknieuws.nl):

De regering heeft het voornemen om de komende jaren veel geld te heffen bij de corporaties, om een deel van haar begrotingstekort af te dekken. Om te zorgen dat corporaties voldoende geld hebben, staat minister Blok forse huurverhogingen toe. Woonstichting Leystromen (Leystromen) wil de maximale huurverhogingen de komende jaren doorvoeren, omdat zij zegt geen andere mogelijkheid te hebben om voldoende geld voor de verhuurderheffing bijeen te krijgen. De drie huurdersorganisaties die opkomen voor de belangen van de huurders bij Leystromen, te weten Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk en Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek, vinden de hoge huurverhogingen onverantwoord, omdat het voor veel huurders niet betaalbaar is. De huurdersorganisaties hebben dit in een advies aan Leystromen laten weten. Leystromen is echter onvermurwbaar. Voor 2013 zijn de huurverhogingen een feit, tenzij de huurder bezwaar maakt. Het onheil voor de komende is alleen nog te keren als huurders richting politiek en Leystromen in actie komen.

Meer informatie vindt u op de websites van de huurdersorganisaties:

www.uwhuurdersraad.info , www.huurdersverenigingoisterwijk.nl en http://www.hurenhilvarenbeek.nl

Woonstichting Leystromen verhoogt per 1 juli de huren met 4 tot 6,5%. Huishoudens met inkomens boven € 33.614 krijgen zelfs te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze huurverhoging is het begin van een reeks. Met dit huurbeleid zullen de huren in 2017 met € 70,–  tot € 200,– per maand zijn gestegen. Dat maakt huren in een tijd van gelijkblijvende en veelal dalende inkomens voor veel huishoudens onbetaalbaar. Nu al hebben veel huurders van Leystromen een betalingsachterstand. Dat aantal zal flink groeien. Dat blijkt ook uit de rapportage “Marktconforme huren en woonuitgaven” van onderzoeksinstituut OTB (Universiteit Delft), waaruit blijkt dat 10 tot 45% van de huishoudens met een inkomen tot € 33.000 meer huur gaan betalen dan volgens de Nibud-normen verantwoord is.

De huurdersorganisaties vinden het onacceptabel dat Leystromen haar eigen belang stelt boven de betaalbaarheid voor huurders. De onderbouwing van Leystromen voor zo’n hoge huurverhoging is discutabel; zij heeft de financiële ruimte voor lagere verhogingen. Kortom de huurder moet het gelag betalen! Let op, dat is allemaal gebaseerd op het voornemen van de regering om de verhuurderheffing te verhogen. Daar het laatste woord nog niet over is gevallen. Minister Blok moet van de Eerste en Tweede Kamer met een zorgvuldige uitwerking komen voor de heffing vanaf 2014. Met ruimte voor investeringen en rekening houdend met de draagkracht van corporaties en huurders. De minister heeft aangekondigd in mei te komen met voorstellen. Daar waar er nog onzekerheid is over de toekomstige lasten, neemt Leystromen alvast een voorsprong op de doorbelasting naar de huurder. Als een huurder van Leystromen maar enige twijfel heeft over de rechtvaardigheid van de verhoging adviseren de huurdersorganisaties om bezwaar te maken. Om de huurverhoging te toetsen en lezen hoe u bezwaar kunt maken gaat u naar www.woonbond.nl/huurverhoging.

Het innen bij huurders en het doorgeven van een heffing op last van de overheid is een vorm van belastingheffing. Dat is strijdig met het doel van corporaties, namelijk uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting. Toch krijgt het verzet van de corporaties niet veel vorm. Ook Leystromen lijkt zich neer te leggen bij de voornemens van minister Blok. De huurders zijn de enige partij die het tij kunnen keren. Als zij niets doen, moeten zij gaan betalen. Als zij hun stem laten horen, kunnen zij de besluitvorming beïnvloeden. De huurdersorganisaties zoeken samen met de Woonbond voorbeelden van mensen die moeite hebben -of door de huurverhogingen krijgen- met het betalen van de huur. Zij kunnen hun problemen of bezwaren melden op http://actiehuuralarm.nl/meldpunt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s