De consument kan weer gaan vertrouwen op integer en transparant financieel advies

De consument kan weer gaan vertrouwen op integer en transparant financieel advies.

Er circuleren zeer uiteenlopende interpretaties over de toezegging van de Minister van Financien aan de Tweede Kamer op donderdag 8 maart over het Level Playing Field [gelijk speelveld] binnen de financiele dienstverlening. Brancheorganisatie Adfiz is ervan overtuigd dat het gelijk speelveld wel degelijk gerealiseerd gaat worden. Wat heeft de Minister concreet toegezegd?

– De advies- en distributiekosten moeten door aanbieders apart in rekening gebracht worden;
– Deze kosten mogen door de aanbieder niet in de prijs van het product verwerkt worden;
– De kosten voor het product en de kosten voor advies en distributie mogen op 1 factuur* vermeld worden (er hoeven dus geen aparte facturen gemaakt te worden);
– Alle financieel dienstverleners, zowel de onafhankelijk adviseur als de aanbieder mogen de klant gespreid laten betalen.

*de factuur moet hier ruim opgevat worden. Dat mag een offerte,
de polis, of een overeenkomst zijn.

Hoe gaat het volgens Adfiz werken?
Banken en directe verzekeraars zullen veel transparanter moeten worden dan tot op heden voorzien. Aanbieders moeten de advies- en distributiekosten niet alleen (indicatief) in het DVD maar ook (feitelijk) op de offerte en de factuur apart vermelden. Deze kosten mogen dus géén onderdeel zijn van de productprijs. Bovendien moeten deze kosten apart afgerekend worden. Product, distributie en advies krijgen ook bij aanbieders hun eigen onderscheiden prijs. Dit is cruciaal. Het stelt het intermediair in de gelegenheid om zijn toegevoegde waarde tegen een redelijk prijsverschil aan de consument aan te bieden.

Kunnen wij ervan op aan dat aanbieders hun advies- en distributiekosten op een reële wijze berekenen? Daarvoor zijn ook afspraken gemaakt die wettelijk worden verankerd. Er is een kostprijsmodel opgesteld dat in het wettelijk kader zal worden opgenomen door SIS-finance voor de berekening van de advies- en distributiekosten van de aanbieder dat nauwkeurig omschrijft welke kosten toegerekend moeten worden aan advies en distributie. Elk jaar moet een externe accountant controleren of de aanbieder het kostenmodel op de juiste wijze heeft toegepast.

Aanbieders moeten deze kosten bovendien rechtstreeks bij de klant in rekening brengen. Dus ook voor de betaling mogen ze niet verwerkt worden in de prijs van het product. De minister zal gespreide betaling toestaan, zoals hij dat ook voor het intermediair toestaat.

En hoe gaat dat in het directe kanaal: de distributiekosten moeten de aanbieders ook daar apart in rekening brengen. En ook hier moeten de distributiekosten volgens het SIS-finance model berekend en jaarlijks gecontroleerd worden door een externe accountant.

Hiermee is een goed fundament gelegd voor een gelijke  concurrentiepositie. De klant zal zich namelijk zeer bewust zijn van het feit dat advies bij de aanbieder beslist niet gratis is.

De volgende zaken verdienen m.i. de komende tijd veel aandacht:

– Toetsen of de Minister en de Politiek de toezeggingen nakomen

– Inschakelen onafhankelijke externe accountant; opzetten jaarlijkse audits. Periodieke toets kostenrapportages van banken en verzekeraars

– Het regelen van de fiscale neutraliteit. Financieel advies en bemiddeling dient vrijgesteld te worden van BTW

– Invoering herstelkosten regeling. Branchebrede algemene afspraken maken over een vergoeding voor het distrubutiekanaal inzake de werkzaamheden die feitelijk bij de aanbieder thuishoren. Tevens een vergoedingsregeling opmaken voor het herstellen van fouten van banken en verzekeraars door de adviseur/bemiddelaar

– Verbod op financieel advies zonder bemiddeling. Iedereen die financieel advies verstrekt dient onder de reikwijdte van de Wet Financiele Dienstverlening te vallen.

– Verbod op execution only ten aanzien van complexe producten. Complexe producten zijn niet geschikt voor directe- of online verkoop. Hier dient een verbod op te komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s