Spaarloonregeling wordt al per 2012 afgeschaft

Gisteren zijn op Prinsjesdag belangrijke plannen voor de komende jaren bekend gemaakt. Een belangrijke wijziging is o.a. dat de spaarloonregeling al per 2012 wordt afgeschaft.
Een deelnemer aan de spaarloonregeling kan ervoor kiezen het opgebouwde spaartegoed in het jaar 2013 zonder fiscale gevolgen op te nemen, ofwel het tegoed te laten staan, waarbij het vervolgens jaarlijks gedeeltelijk wordt vrijgegeven.

De levensloopregeling kan per 2012 alleen nog worden voortgezet door deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo in de regeling hebben opgebouwd. De huidige voorwaarden blijven daarbij nog gelden. Vervolgens zal per 2013 de levensloopregeling alleen nog (ongewijzigd) gelden voor deelnemers die dan 58 jaar of ouder zijn. Per 2013
wordt de ‘vitaliteitsregeling’ als nieuwe spaarvorm geïntroduceerd. Dit leidt ertoe dat deelnemers met een levensloopregeling die jonger zijn dan 58 jaar, het opgebouwde levenslooptegoed in een keer kunnen laten uitbetalen (na inhouding van belasting) of kunnen laten omzetten in vitaliteitssparen (fiscaal geruisloos). Het volledige tegoed mag worden overgezet. Voor nieuw in te leggen bedragen geldt het nieuwe maximum voor de opbouw van het vitaliteitstegoed.

Zeer recent nog ,stelde minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer dat de levensloopregeling vanaf 2012 alleen van toepassing kan blijven voor deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hebben van tenminste € 3000,- . Uit het Belastingplan blijkt dat deze overgangsregeling niet is overgenomen. Dit punt geeft op dit moment nog een bepaalde onduidelijkheid. Wij baseren ons in dit bericht op het Belastingplan als meest recent stuk.

De vitaliteitsregeling wordt een eenvoudige regeling. Het maximaal op te bouwen vermogen bedraagt € 20.000,- (bruto). Jaarlijks mag maximaal een fiscaal aftrekbaar bedrag van € 5000,- worden ingelegd. De spaartegoeden zijn volledig vrij te besteden (verlof, studie, deeltijdpensioen, aanvulling inkomsten, vakantie, etc.). Er geldt ook geen beperking aan het jaarlijks op te nemen bedrag. Voor mensen die op 1 januari van enig jaar 62 jaar zijn, geldt een beperking van het jaarlijks op te nemen bedrag van maximaal € 10.000. Belasting wordt geheven bij opname van het tegoed. De opname van het tegoed moet uiterlijk op 65 –jarige leeftijd plaatsvinden. Het vitaliteitssparen wordt toegankelijk voor werknemers, ondernemers en zzp-ers.

Voor bedrijven/ondernemingen is het van belang om de afweging te maken om werknemers die dit jaar niet meedoen aan de spaarloonregeling , er op te wijzen desgewenst nog mee te doen aan de levensloopregeling, of alsnog een bedrag te storten wanneer de regeling al wel reeds tot stand gekomen is (N.B.. een werknemer mag in één en
hetzelfde jaar niet sparen in zowel de spaarloonregeling als ook in de
levensloopregeling).

Bron: www.adfiz.nl

4 gedachten over “Spaarloonregeling wordt al per 2012 afgeschaft

 1. Hebt u tips voor mij als mijn saldo minder dan €3000 is en die 12 % van dit jaar heb ik al gebruik, terwijl wil ik graag om de levensloopregeling te continueren in 2012?

 2. De € 3.000 grens lijkt een harde grens.

  > De levensloopregeling wordt vanaf 2012 alleen opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 (inclusief rendement) op hun levensloopregeling hebben staan.
  > Er is geen leeftijdsgrens. In de 2e Nota van wijziging Belastingplan 2012 is de leeftijdsgrens losgelaten. Eerder werd voorgesteld dat de levensloopregeling alleen gold voor ‘deelnemers die voor 1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt’.
  > Deelnemers die minimaal € 3.000 op hun levensloopregeling hebben staan, zijn niet verplicht deel te nemen aan de overgangsregeling levensloopregeling. Zij mogen het spaartegoed in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen.
  > Deelnemers met minder dan € 3.000 spaargeld kunnen het tegoed in 2012 of in 2013 voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen.
  > Vanaf 1 januari 2012 bouwen deelnemers geen levensloopverlofkorting meer op. Tot 1 januari 2012 opgebouwde rechten kunnen worden verzilverd bij opname van het spaartegoed of bij omzetting van de levensloopregeling in vitaliteitssparen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s