De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven

14-09-2016 | Bron MKB Nederland De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een advies van de Raad van State. Die stelt dat toezicht een collectief doel dient en daarom uit de algemene middelen betaald moet worden.  Stap te ver Over het nut van … Lees verder De overheid moet stoppen met het doorberekenen van toezichtkosten aan bedrijven

Klachten loket voor gedupeerde klanten met rentederivaten

Kifid opent loket voor rentederivaten Gepubliceerd op 24 december 2014 | door DNB.nl Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) opent op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over rentederivaten. Hiermee wordt kleinere ondernemers  een laagdrempelig alternatief voor de rechter geboden om … Lees verder Klachten loket voor gedupeerde klanten met rentederivaten

Toelichting op uitzondering bij provisieverbod bij financiele dienstverlening

Nadere uitleg uitzondering provisieverbod voor financiële dienstverleners 14-08-2014 BRON Website AFM Om marktpartijen te ondersteunen bij de voorbereidingen op de uitzondering op het provisieverbod, geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een toelichting op de situaties waarin deze wel en niet geldt. Vanaf 1 januari 2015 hoeven klanten geen aparte rekening te betalen voor advies over … Lees verder Toelichting op uitzondering bij provisieverbod bij financiele dienstverlening

Provisie-model op schadeverzekeringen blijft gehandhaaft

Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 bevat als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving. Het ontwerpbesluit … Lees verder Provisie-model op schadeverzekeringen blijft gehandhaaft

Alle financieel adviseurs dienen wft-gecertificeerd te zijn. Ook accountants.

Adfiz: Ook accountants en fiscaal adviseurs onder reikwijdte Wft 03-03-2011 Bron AM In een gisteren verschenen position paper geeft Adfiz haar visie op een geheel nieuwe deskundigheidsstructuur voor de Wet financieel toezicht (Wft). Hieruit blijkt dat de branchevereniging van mening is dat ook accountants en fiscaal adviseurs onder de reikwijdte van de Wft moet gaan vallen … Lees verder Alle financieel adviseurs dienen wft-gecertificeerd te zijn. Ook accountants.