Wijzigingen in de Zorgverzekeringen 2017

Op de derde dinsdag in september maakt het kabinet traditiegetrouw de plannen en veranderingen voor komend jaar bekend. Waaronder aanpassingen voor de zorgverzekeringen 2017.

Het belangrijkste nieuws op een rijtje

·         De premie voor de basisverzekering wordt verhoogd.

·         De zorgtoeslag stijgt.

·         Het eigen risico blijft € 385.

·         De dekking van de basisverzekering wordt iets uitgebreid.

Toename zorgpremie

Door een lichte groei (2%) in de zorguitgaven in Nederland neemt de zorgpremie voor 2017 naar verwachting iets toe. Volgens een raming van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) stijgt de zorgpremie met ongeveer € 3,50 per maand. Het eigen risico blijft € 385. 

De zorgpremie is in 2017 (€ 103 per maand) nagenoeg gelijk aan de premie van 2012 (€ 102 per maand). “Maar in 2017 is daarvoor meer en betere zorg beschikbaar”, zegt VWS. “Zo zijn de laatste jaren onder andere de wijkverpleging en veel nieuwe behandelingen en nieuwe dure medicijnen, voor onder andere oncologie, in het pakket opgenomen. Per 1 januari 2017 worden bovendien bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar aan het pakket toegevoegd.” De daadwerkelijke premie wordt door de zorgverzekeraars bepaald en rond 15 november bekend gemaakt. 

De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt van 5,5% naar 5,4% voor gepensioneerden en zelfstandigen en van 6,75% naar 6,65% voor werkgevers. 

Zorgverzekeraars Nederland zet echter vraagtekens bij de veronderstellingen van het kabinet ten aanzien van de zorgpremie voor 2017. Het kabinet rekent er onder andere op dat ook dit jaar de zorgverzekeraars € 2 mld van hun reserves zullen inzetten om een hogere premiestijging te voorkomen. “Of dit reëel is, zal de komende maanden moeten blijken”, zegt ZN. 

De belangenbehartiger is wel positief over het feit dat het kabinet het eigen risico in 2017 niet verhoogt en de geplande bezuiniging van € 500 mln op de verpleeghuiszorg schrapt. “Dat de zorgsector de afgelopen jaren met succes de stijging van de zorgkosten heeft kunnen afremmen, is goed nieuws voor veel Nederlanders en een meevaller voor dit kabinet.” 

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico wordt jaarlijks automatisch aangepast aan de zorgkosten. VWS: “Ondanks de uitbreiding van het pakket, blijft het eigen risico vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk aan het voorgaande jaar: € 385. De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met ongeveer € 2 per maand.” 

Het ministerie van VWS heeft uitgerekend dat iemand met een minimuminkomen vanwege de zorgtoeslag komend jaar bijna € 135 minder aan premie en eigen risico betaalt dan in 2008. Mensen met een inkomen boven de grens van de zorgtoeslag betalen volgens de beleidsbepalers ongeveer € 28 per maand meer dan in 2008. 

Geen stijging eigen risico

ZN heeft het kabinet ook vorig jaar al opgeroepen om het eigen risico niet elk jaar automatisch te laten stijgen. “Een verdere verhoging treft met name chronisch zieken omdat die elk jaar al bij voorbaat weten dat zij het volledige eigen risico zullen opmaken”, zegt ZN. “Zorgverzekeraars vinden dat het verplicht eigen risico juist omlaag moet, omdat het anders de solidariteit in het zorgstelsel dreigt te ondermijnen.” De belangenvereniging vindt het daarom goed dat politieke partijen zich buigen over de hoogte en de vorm van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet. 

Reserves niet oneindig

ZN laat ook weten dat het de zorgsector in Nederland is gelukt om de stijging van de zorgkosten af te remmen zonder dat pakketmaatregelen of andere harde ingrepen nodig waren. “Daar komt bij dat zorgverzekeraars de afgelopen periode hun reserves hebben aangesproken om premiestijgingen te beperken. Maar de inzet van reserves is niet oneindig en biedt geen oplossing voor de lange termijn. Zorgverzekeraars moeten ruime reserves aanhouden om te allen tijde de kosten van de zorg te kunnen betalen.” 

Overstappen?

19 november 2016 is de deadline voor alle verzekeraars om de nieuwe premies bekend te maken. Vanaf dat moment kun je zorgverzekeringen vergelijken en overstappen. Overstappen kan tot en met 31 december 2016. 

Wijzigingen in de basisverzekering 

Onderstaande vergoedingen wijzigen in 2017 in de basisverzekering. 

Etalagebenen (claudicatio intermittens)

Heeft u last van zogenaamde etalagebenen in de tweede fase? Dan kunt u volgend jaar gebruik maken van 37 behandelingen fysiotherapie, waarvan de eerste 20 volledig worden vergoed. Etalagebenen zijn vaak pijnlijk en worden door vernauwde bloedvaten in de benen veroorzaakt. 

Implantaat voor missende snij- en hoektanden

Jongeren tot 18 jaar hebben recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden met implantaten, als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken. In de praktijk blijkt deze behandeling vaak niet mogelijk te zijn, omdat de kaak nog niet volgroeid is op die leeftijd. Vanaf 2017 komt er dan ook een recht op (uitgestelde) behandeling tot en met 22 jaar. Voorwaarde is wel dat het verlies of geheel ontbreken van de tand voor het 18e levensjaar is ontstaan. 

Eerstelijns verblijf

Kortdurend verblijf in een zorginstelling wordt vanaf 2017 vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om tijdelijke, eerstelijns zorg voor patiënten die vanwege medische redenen (nog) niet thuis kunnen wonen. 

Ooglidcorrectie

Het basispakket wordt met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid met een boven-ooglid-correctie. U kunt hier gebruik van maken als er sprake is van ernstige gezichtsbeperking door verslapping of verlamming van het ooglid. Bijvoorbeeld als u door een slap of verlamd ooglid nauwelijks nog kunt zien.

Borstprothese bij vrouwen en transvrouwen

Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen* zonder borstgroei, wordt volgend jaar vergoed in het basispakket. 

Het voorstel is om het volgende op te nemen: Als verzekerde bewezen transgender is, dan 10 behandelingen akkoord op basisverzekering. Als verzekerde bewezen transgender is, dan maximaal 10 vervolgbehandelingen akkoord op basisverzekering met een machtiging. De machtiging moet eerst aangevraagd worden.

 *Mannen die vrouw worden 

Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis)

Een besnijdenis vergoeden we vanaf 2017 op de basisverzekering, als deze medisch noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een vernauwde voorhuid (phimosis). In zo’n geval biedt het inkorten van de voorhuid (circumcisie) verlichting. 

Eigen bijdrage voor implantaatgedragen kunstgebitten

Per 2017 wordt er 10% eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak gevraagd, en voor de bovenkaak 8% van de kosten. In 2016 bestond de bijdrage uit een vast bedrag van €125. De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft bestaan.

Bron: DAK | http://www.middenbrabantadvies.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s