Wat is er aan de hand op de effectenbeurzen?

Bron: NNEK

Waarom dalen de beurzen?

De afgelopen dagen wordt het beleggingsnieuws gedomineerd door dalende olieprijzen en perikelen in China. Aandelenkoersen dalen en daarmee dringt het financiële nieuws door tot de voorpagina en het acht uur journaal. Wij delen graag met u onze kijk op deze gebeurtenissen. Onze visie op de huidige situatie, de toekomst en uw beleggingsportefeuille leest u in onderstaande nieuwsbrief.

China en de olieprijs beheersen de start van het jaar

Het jaar 2016 was net begonnen toen in China tegenvallende cijfers over de ontwikkeling van de economie werden gepubliceerd. De Europese aandelenbeurzen openden in reactie op het negatieve sentiment in China sterk lager. De beurs in China was op de eerste handelsdag van het jaar slechts kort geopend. Een recent in China ingestelde beschermingsregel stelt dat de beurs bij een daling van 7% de rest van de dag sluit. Nadat deze beschermingsregel 2 dagen later nogmaals in werking trad werd besloten de regel meteen op te schorten. Deze veroorzaakte meer onrust dan rust bij beleggers en schoot zijn doel voorbij. Dit tekent de nog niet ontwikkelde aandelenmarkt in China. Nog te vaak worden ideeën en niet doordachte maatregelen in de praktijk getest als economische ontwikkelingen dreigen tegen te vallen.

Ook de rest van de financiële markten in China is nog onderontwikkeld. Zo is er nog geen sprake van een vrije wisselkoers van de Chinese munt, de Renminbi. Bovenop de chaotische regelgeving besloten de Chinezen ook de wisselkoers van de nationale munt te verlagen. De Renminbi was voorheen gekoppeld aan de waarde van de Amerikaanse dollar. Door ingrijpen van de Chinese centrale bank werd de munt minder waard. Dit in een poging de export te stimuleren en de economische groei op peil te houden. Wat het veroorzaakte was nog meer onrust en onzekerheid over de staat van de Chinese economie. Onzekerheid is per definitie slecht voor de aandelenmarkten.

Door de verwachte groeivertraging in China reageerde ook de olieprijs. Deze daalde verder. China is een groot afnemer van olie en minder economische groei in China betekent minder vraag naar olie. Tel daarbij op de hoog opgelopen ruzie tussen Saoedi-Arabië en Iran die beiden de oliekraan volledig open draaien. Daarmee brengen ze het aanbod van olie op de wereldmarkt op een te hoog niveau voor de huidige vraag. Olie werd door alle geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheid over de Chinese economie zelfs goedkoper dan ruim 10 jaar geleden. Zorgen over de olieprijs, die voor veel producerende bedrijven lager ligt dan de kosten van de winning van de olie, zetten ook neerwaartse druk op de aandelenmarkt.

Onze visie op de huidige situatie

Op middellange termijn zien wij de groeiverwachtingen van de wereldeconomie als geheel niet drastisch veranderen. Of China met 6,5% of pakweg 3,5%-4,5% groeit zullen we door de onbetrouwbare cijfers nooit exact kunnen vaststellen. Wij gaan echter nog steeds uit van een stevige groei van de Chinese economie op de middellange termijn. Deze groei zal komen uit een overgang naar een economie die meer gericht is op binnenlandse groei dan op goedkope export. Dit is een groeipad dat karakteristiek is voor opkomende landen die groeien naar een volwassenheidsfase.

In ontwikkelde economieën als de Verenigde Staten en Europa is er sprake van autonome groei. Met name Europa als ontwikkelde, niet olieproducerende, regio kan profiteren van de lagere kosten van de inkoop van olie. Deze economieën zijn onafhankelijk van ontwikkelingen in China en zullen daar ook geen nadelige gevolgen van ondervinden. Verder profiteren bedrijven en consumenten van goedkope kredietverlening. Voor bedrijven betekent dit een betere concurrentiepositie en een toenemende binnenlandse vraag. Consumenten profiteren met name van een lagere olieprijs in hun dagelijkse bestedingen. Een besparing op stookkosten en vervoer stelt consumenten in staat om meer te besteden aan andere goederen en diensten.

In Europa is het opkoopprogramma van de Europese centrale bank nog tot 2017 actief. Dat betekent dat ook voor langere tijd er sprake blijft van goedkope financiering. De keerzijde voor de consument is dat de rente op spaartegoeden de komende jaren laag zal blijven. Dit kan zorgen voor meer consumptie en ondersteuning van de aandelen en obligatiemarkt.

Hoe reageren wij op deze berichten in relatie tot uw portefeuille?

Wij zijn overtuigd van ons lange termijn beleggingsproces. Dit beleggingsproces is niet gebaseerd op de waan van de dag en zelfs niet afhankelijk van ontwikkelingen die zich over enkele weken of maanden kunnen uitstrekken. Het beleggingsproces dat wij voor u uitvoeren is gebaseerd op groei van en participeren in de wereldeconomie.

Dit betekent dat wij geen aanpassingen aan uw portefeuille op basis van het marktsentiment aanbrengen. De beweeglijkheid van aandelenmarkten is met de start van 2016 toegenomen maar is in historisch perspectief niet extreem hoog. In perioden van toenemende beweeglijkheid zijn wij juist op onze hoede en waken wij voor emotionele korte termijn beslissingen. Wij verwachten in de komende maanden bevestiging van het herstel en de groei van de ontwikkelde markten. Hierdoor zal  de beweeglijkheid van aandelenmarkten kunnen afnemen.

Heeft u gekozen voor een actief beleggingsbeleid dan hebben wij uw portefeuille als volgt ingericht.

De aandelenpositie in de beleggingsportefeuilles is sinds medio 2015 licht onderwogen. Wij handhaven vooralsnog deze positie. Opkomende markten maken een groot deel uit van de wereldeconomie. Opkomende markten maken ook een groot deel uit van uw beleggingsportefeuille. Desondanks zijn wij onderwogen in deze positie vanwege de vooruitzichten op korte termijn.

Voor de obligatieportefeuille hebben wij sinds 2014 een kortere looptijd ingenomen. Dit betekent dat uw portefeuille minder gevoelig is voor rentebewegingen. De obligatieportefeuille is verder gespreid over Amerikaanse obligaties (zonder valutarisico), obligaties van opkomende landen en hoogrentende obligaties. Dit betekent dat de rente inkomsten van uw obligatieportefeuille hoger zijn dan op een gespreide obligatieportefeuille met alleen Europese obligaties, dit bij een lager renterisico.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of heeft u vragen over uw beleggingsportefeuille? Neemt u dan contact ons op: http://www.middenbrabantadvies.nl

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s