Kredietvraag naar woning hypotheken stijgt verder

Kredietvraag naar woninghypotheken stijgt verder

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 22 december 2014

Volgens de Nederlandse banken is de vraag naar woning­hypotheken in het derde kwartaal van 2014 verder gestegen. Deze ontwikkeling, die in het eerste kwartaal van 2014 is ingezet, zet zich daarmee versterkt voort. De acceptatiecriteria voor het verstrekken van woninghypotheken zijn gelijk gebleven.

Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS) van de ECB. Deze enquête verschaft kwalitatieve informatie over de acceptatiecriteria en de kredietverlening door in Nederland gevestigde banken aan huishoudens en bedrijven in het eurogebied (noot 1).

Wat bedrijfskredieten betreft melden de banken per saldo een geringere afname van de vraag naar krediet vanuit het midden- en kleinbedrijf. De banken geven verder aan dat de kredietvraag vanuit het grootbedrijf is gestegen. De acceptatiecriteria die banken hanteren voor kredietverstrekking aan ondernemingen zijn vrijwel onveranderd gebleven. 

Woninghypotheken

Nederlandse banken rapporteren voor de derde achtereenvolgende keer een stijgende kredietvraag naar woninghypotheken (grafiek 1): per saldo meldt 78 procent van de Nederlandse bankensector een toename van de vraag naar deze vorm van krediet. Als relevante factoren voor de toename van de hypotheekvraag worden het betere vooruitzicht op de woningmarkt en het gegroeide consumenten­vertrouwen genoemd. Voor het vierde kwartaal van 2014 voorziet een overgrote meerderheid van de banken een verdere opleving.

Grafiek 1: Netto gewogen % banken in Nederland dat een verandering in de vraag naar woninghypotheken rapporteert ten opzichte van het vorige kwartaal

Netto gewogen % banken in Nederland dat een verandering in de vraag naar woninghypotheken rapporteert ten opzichte van het vorige kwartaal

Noot bij Grafiek 1: Netto gewogen % is het saldo van het aantal banken dat aangeeft te maken te hebben met een stijging van de kredietvraag minus het aantal banken dat een daling waarneemt in % totaal. De individuele antwoorden van de banken worden gewogen met hun aandeel in betreffend marktsegment . Banken die geen wijziging melden ten opzichte van het vorige kwartaal blijven buiten beschouwing (+100 = alle banken nemen een stijging waar).
De deelnemende banken hebben in de enquête aangegeven dat hun acceptatiecriteria voor woning­hypotheken onveranderd zijn gebleven. De laatste keer dat banken per saldo een versoepeling rapporteerden van hun acceptatie­criteria was in het eerste kwartaal van 2008. Ook voor het volgende kwartaal wordt nog geen verruiming verwacht.  

Bedrijfskredieten

Bij kleine en middelgrote ondernemingen zien de Nederlandse banken in het derde kwartaal van 2014 een vraagafname, maar deze is geringer dan in voorgaande kwartalen (grafiek 2). Per saldo 23 procent van de bankensector rapporteert een daling van de kredietvraag vanuit het MKB. Voor het vierde kwartaal van 2014 verwachten Nederlandse banken vrijwel geen afname van de vraag naar deze vorm van krediet. Verder melden de banken voor het vierde achtereenvolgende kwartaal dat hun acceptatiecriteria voor krediet aan het MKB onveranderd zijn gebleven.

Wat grote ondernemingen betreft wordt een aantrekkende vraag gemeld, een patroon dat al drie kwartalen gaande is. Als reden hiervoor worden vooral fusies en overnames genoemd. Tot slot hebben banken aangegeven dat acceptatiecriteria voor krediet aan grote ondernemingen vrijwel ongewijzigd zijn gebleven.

Grafiek 2: Netto gewogen % banken in Nederland dat een verandering in de vraag naar bedrijfskrediet rapporteert ten opzichte van het vorige kwartaal

Netto gewogen % banken in Nederland dat een verandering in de vraag naar bedrijfskrediet rapporteert ten opzichte van het vorige kwartaal

Noot bij Grafiek 2: Netto gewogen % is het saldo van het aantal banken dat aangeeft te maken te hebben met een stijging van de kredietvraag minus het aantal banken dat een daling waarneemt in % totaal. De individuele antwoorden van de banken worden gewogen met hun aandeel in betreffend marktsegment. Banken die geen wijziging melden ten opzichte van het vorige kwartaal blijven buiten beschouwing (+100 = alle banken nemen een stijging waar)

Noot 1: De analyse in dit Statistisch Nieuwsbericht is gebaseerd op een gewogen berekening van de antwoorden van de banken in de enquête, waarbij uitkomsten zijn uitgedrukt in netto gewogen percentages (gewogen som van het aantal banken dat een stijging rapporteert minus het aantal banken dat een daling aangeeft). Hierdoor zijn er momenteel verschillen met de gepubliceerde data in Tabel 5.5, die gebaseerd zijn op een ongewogen berekening. Deze tabel zal binnenkort worden geactualiseerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s