Schenken van de rente van een lening aan de kinderen

Verrekenen schenking met eigenwoningrente. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent een uitspraak gedaan over het verrekenen van verschuldigde eigenwoningrente met een schenking van de ouders. De eigenwoningrente is volgens het Hof aftrekbaar!

Het blijft de praktijk bezig houden. Een lening tussen ouders en kinderen voor de eigen woning: schenking van de rente, kasrondjes, periodieke schenking vastleggen bij de notaris, wel of niet meenemen van de lasten etc. Laten we eens kijken welke mogelijkheden het Hof de praktijk biedt.

Casus Hof Arnhem-Leeuwarden
De casus in zaak bij het Hof was als volgt.
Zoon heeft bij zijn ouders een bedrag van € 45.000 geleend om het aandeel van zijn ex-partner in de gezamenlijke woning over te nemen. Tussen de zoon en de ouders is een onderhandse leningovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is bepaald dat er maandelijks achteraf een rente van 5% betaald moet worden door de zoon.

De zoon betaalt daadwerkelijk deze rente totdat hij in de financiële problemen raakt. Vanaf dat moment wordt de verschuldigde rente bijgeschreven bij de hoofdsom. Dit wordt netjes geadministreerd.

Jaarlijks ontvangt de zoon van zijn ouders een schenking ter grootte van de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. Dit bedrag ontving hij tot zijn betalingsproblemen in contanten/per bank. Sinds zijn betalingsproblemen wordt de schenking afgeboekt op de bijgeboekte rente. Een eventueel restant van de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van zijn andere schulden aan zijn ouders.

Je begrijpt dat de inspecteur door deze verrekening van de schenking met de bijgeboekte rente de aftrek van eigenwoningrente weigert.

Besluit eigenwoningrente 2010
Als dit soort zaken speelt, pakken we het Besluit Eigenwoningrente 2010 er maar weer eens bij. Wanneer is de rente aftrekbaar? In paragraaf 7 gaat de staatssecretaris hier op in.

Rente is uiteraard aftrekbaar als deze is betaald, maar ook als deze verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend is geworden (zie artikel 3.147 Wet IB 2001). Door de bijschrijving van de rente op de hoofdsom wordt voldaan aan de aftrekbaarheid. De rente is rentedragend geworden.

Daarnaast moet de rente ook op de belastingplichtige drukken (zie artikel 3.110 Wet IB 2001). Een prachtig criterium waar in de jurisprudentie al het nodige over te doen is geweest. De in het besluit genoemde arresten van de Hoge Raad uit 1991 en 1994 zijn hierin maatgevend. Hierbij is door de Hoge Raad onderscheid gemaakt tussen het voldoen van de rente vanuit een schenking en het kwijtschelden van de rente.

Het materiele resultaat van beide wegen is hetzelfde: het kind betaalt netto gezien evenveel aan zijn ouders. Fiscaal gezien echter een wereld van verschil. Als de rente voldaan wordt uit een schenking, is de rente aftrekbaar voor het kind. Wordt de rente kwijtgescholden dan is van aftrek geen sprake! De kosten drukken dan niet op de belastingplichtige.

Uitspraak Hof
Het Hof heeft hier in het voordeel van de zoon beslist. In deze casus was volgens het Hof geen sprake van kwijtschelding, maar voldoen vanuit een schenking. Hierbij nam het Hof in overweging dat de verschuldigde rente zorgvuldig werd geadministreerd en de jaarlijkse schenking wordt gebruikt om de bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Het ontbreken van een zogenaamd kasrondje bracht nog niet met zich mee dat sprake is van een kwijtschelding.

Voorzichtigheid in de praktijk!
Het is nog maar een Hof-uitspraak roepen we dan heel hard! Een Hof is maar een Hof. Pas als de Hoge Raad zijn arrest heeft gewezen, dan is het geldend recht. De staatssecretaris heeft inmiddels cassatie aangetekend.

We weten dat een kasrondje in ieder geval werkt. De kinderen betalen maandelijks of jaarlijks de rente (en bij nieuwe leningen ook de aflossing) en de ouders schenken de rente uiteindelijk terug. De bedragen worden daadwerkelijk door de kinderen en de ouders over en weer overgemaakt.

Voor de praktijk raden we je dan ook aan om deze route voorlopig te blijven volgen. Cliënten houden over het algemeen niet van onzekerheid en eventuele procedures met de Belastingdienst. Mocht het kasrondje definitief niet meer nodig zijn, dan brengen we je hiervan op de hoogte!

Auteur: mr. Marijke Bindels is zelfstandig estate planner en freelance docent voor Dukers & Baelemans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s