Belastingplan 2015 – De gevolgen inzake de eigen woning.

Belastingplan 2015 – De gevolgen inzake de eigen woning.

Het kabinet meldt in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel Belastingplan 2015 dat het herstel van de woningmarkt lijkt te zijn ingezet. Desalniettemin wordt ook gemeld dat momenteel ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een huis hebben dat “onder water” staat. Vanuit dat perspectief stelt het kabinet voor een aantal tijdelijke maatregelen structureel te maken dan wel in mogelijkheden uit te breiden. Voor een maatregel geldt dat niet; de extra verhoogde schenkingsmogelijkheid voor de eigen woning eindigt vooralsnog over krap drieënhalve maand.

Belastingplan 2015 – De gevolgen inzake de eigen woning.

Restschuld

De eerste maatregel ziet op de restschuld en is opzienbarend. Niet zo zeer vanwege die inhoud, maar omdat de maatregel alleen in de toelichting wordt genoemd en niet in de voorgestelde wetteksten is opgenomen. Desalniettemin bespreek ik de inhoud, omdat deze omissie eenvoudig te herstellen is.
Een restschuld ontstaat als de verkoopprijs van de eigen woning lager is dan de eigenwoningschuld. De rente over deze restschuld is met ingang van 1 januari 2013 gedurende tien jaar aftrekbaar in box 1, mits de restschuld ontstaat in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De faciliteit is ook van toepassing als er geen eigen woning meer is. Er geldt geen aflossingsvereiste voor de restschuld.
Om de financierbaarheid van restschulden te verbeteren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar.

Tijdelijke verhuisregel en regeling bij tijdelijke verhuur

In 2011 is als tijdelijke crisismaatregel de termijn van de renteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige of leegstaande toekomstige eigen woning verlengd van twee naar drie jaar. Een jaar eerder was al het herleven van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur als maatregel geïntroduceerd. Deze maatregelen zouden oorspronkelijk eindigen in 2015. Maar worden nu dus structureel.
Een woningbezitter met dubbele woonlasten blijft dus – onder voorwaarden – drie jaar lang recht houden op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Daarnaast mogen de financieringskosten voor deze woning weer afgetrokken worden, als de woning na een periode van verhuur binnen deze driejaarstermijn weer leeg staat.

Beëindiging verruimde schenkvrijstelling in verband met de eigen woning

In het Belastingplan 2014 is de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. In de periode tot en met 31 december 2014 is het mogelijk om € 100.000 te schenken zonder schenkingsrecht te betalen, mits dit bedrag door de verkrijger wordt aangewend voor de eigen woning. Zowel de relatie tussen de schenker en verkrijger, als de leeftijd van de verkrijger zijn hierbij niet relevant. Deze maatregel komt niet in het wetsvoorstel Belastingplan 2015 voor en wordt vooralsnog niet verlengd. Dit betekent dus dat het nog tot het einde van dit jaar mogelijk is om een schenking te doen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling.
Dit vereist nog wel planning. Wachten met de schenking tot 30 december is niet aan te raden. De schenking moet immers vóór 1 januari 2015 zijn gebruikt voor de eigen woning. Het geld beschikbaar stellen is dus niet voldoende.

Verlaagd BTW-tarief

Met ingang van 1 maart 2013 is het BTW-tarief op renovaties en verbouwingen tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Deze maatregel zou lopen tot en met 31 december 2014, maar is nu verlengd tot 1 juli 2015. Voorwaarden zijn wel dat de dienst is afgerond vóór 1 juli 2015 en de renovatie of verbouwing meer dan twee jaar na eerste ingebruikneming van de woning heeft plaatsgevonden. De verlaging ziet op de geleverde arbeid en niet op de materialen.

Reeds eerder aangenomen maatregelen

Al vóór het indienen van het Belastingplan 2015 zijn de volgende maatregelen die op 1 januari 2015 ingaan, aangenomen:
– Vervallen tijdelijke verlenging doorverkooptermijn overdrachtsbelasting van zes maanden naar 36 maanden
– Verhoging eigenwoningforfait dure woningen
– Beperking renteaftrek eigenwoningschuld in hoogste schijf tot 51%.

————————————————————————————-

Bron: drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken SNS REAAL

Info/advies: http://www.middenbrabantadvies.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s