Verstrekkingsnormen hypotheken in 2013 zijn bekend

Bron: Adfiz nieuws 20 december 2012

Verstrekkingnormen hypothecair krediet voor 2013 bekend

Het ministerie van Financiën heeft twee ministeriële regelingen bekend gemaakt die gevolgen hebben voor de hypotheekverstrekking. De eerste  regeling gaat over de verstrekkingsnormen. De tweede regeling over het transparant maken van de variabele rentevoet.

Op de hypotheekmarkt was onduidelijkheid ontstaan over de interpretatie van de inkomenscriteria voor 2012. Teneinde deze onduidelijkheid weg te nemen, zijn de inkomenscriteria vastgelegd in deze ministeriële regeling.

Verstrekkingnormen hypothecair krediet  2013 

Het ministerie heeft de inkomenscriteria (loan-to-income) en de maximale hoogte van de hypotheek in verhouding tot de waarde van de woning (loan-to-value) bekend gemaakt.

Belangrijkste punten in de regeling zijn:

  1. De maximale loan-to-value ratio wordt per 1-1-2013 in jaarlijkse stappen van een procentpunt afgebouwd van 106% naar 100%. De loan-to-income norm is gebaseerd op berekeningen van het Nibud.
  2. Er wordt tegemoet gekomen aan de roep van onder andere Adfiz om meer ruimte voor starters. Voortaan mag ook rekening worden gehouden met structurele inkomensstijgingen die binnen een redelijke termijn te verwachten zijn. De lengte van de termijn zal afhangen van de persoonlijke situatie van de consument en kan variëren van zes maanden tot enkele jaren. Deze regel geld niet alleen voor starters maar voor iedereen.
  3. Er is een uitzondering voor het financieren van energiebesparende voorzieningen. Het deel van het hypothecair krediet dat daarvoor is aangewend mag tot een bedrag van ten hoogste € 8.000 buiten beschouwing gelaten worden bij het vaststellen van de maximale financieringslast.

Adfiz zal scherp blijven letten op de verstrekkingsnormen en hoe deze in de praktijk uitpakken voor de ontwikkeling van de woningmarkt. Omdat het hier een ministeriële regeling betreft kunnen aanpassingen  indien nodig snel worden doorgevoerd.  Uw onafhankelijk adviseur kent de toelichting op deze regeling omdat deze vanaf 2013 het uitgangspunt zal vormen voor alle hypothecaire verstrekking.

Transparant maken opbouw variabele rente

Aanbieders moeten transparant zijn over de opbouw van de variabele rente. Adfiz is een groot voorstander van transparantie voor de consument over de samenstelling van rentetarieven. Met name bij hypothecair krediet met een variabele rente is het voor consument en adviseur van belang zo veel mogelijk inzicht te hebben in de kostenstructuur van de rentevoet. Hiermee is het beter mogelijk om te volgen of toekomstige rentewijzigingen op juiste manier tot stand komen.

De adviseur moet volledig en tijdig op de hoogte worden gebracht door de aanbieder om de consument optimaal te kunnen bedienen. Het ministerie van Financiën geeft in de regeling aan welke componenten die deel uit maken van de variabele rente expliciet moeten worden weergegeven. Dit zijn:

  1. basistarief;
  2. opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten;
  3. individuele risico-opslagen;
  4. doorlopende kosten;
  5. winst.

Adfiz kantoor MIDDEN BRABANT ADVIES

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s