De voorgestelde beperking van de hypotheekrente aftrek door VVD & PvdA lijkt mij een uitstekende maatregel

VVD en PvdA willen de hypotheekrente-aftrek aanpakken; ook voor de bestaande hypotheken. Men stelt voor om vanaf 2014 de renteaftrek jaarlijks met 0,5% te verminderen [van max 52% nu tot uiteindelijk 38%]. De maatregel zou op korte termijn euro 770 miljoen moeten gaan opbrengen voor de Staatskas en deze besparing voor de Staat zal jaarlijks verder oplopen.

Naar aanleiding van de berekeningen van het CPB – die dit weekeinde worden gemaakt – zullen de onderhandelaars van VVD en PvdA nog wat aanpassingen doen. De plannen zullen vervolgens begin volgende week, vermoedelijk dinsdag, worden voorgelegd aan de beide fracties en ongetwijfeld weer vroegtijdig uitlekken.

De maatregelen van VVD en PvdA die nu bekend zijn op een rij:

– Een beperkt pardon voor asielkinderen

– De verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek

– Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremies

– Lastenverzwaring voor het bedrijfsleven

– De versoepeling van het ontslagrecht wordt teruggedraaid

– Er komt een leenstelsel voor studenten maar de aanvullende beurs blijft intact

Commentaar

Deze belastingmaatregel inzake de hypotheekrente-aftrek raakt vooral de huizenbezitter met een hoog inkomen en bovendien duurt het een behoorlijk aantal jaren [28 jaar] alvorens het effect van belastingverminderen met 14% is afgenomen. Een deel wordt aan de burger teruggegeven via verlaging van de inkomstenbelasting. Het hoogste belastingtarief wordt namelijk verlaagd 52% naar 49%. De derde schijf van 42% wordt verlengd.

Het blijft natuurlijk bijzonder opvallend dat de VVD veel van haar speerpunten – zoals die tijdens de verkiezingscampagne zijn gepresenteerd – nu lijkt prijs te geven. Huizenbezitters en Ondernemers lijken niet gespaard te worden.

Al bij al vind ik dat de voorgenomen maatregelen – gezien de noodzakelijke bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden – over het algemeen goed te noemen. Wel dient m.i. het bedrijfsleven niet verder belast te worden met lastenverzwaringen. Tevens ben ik van mening dat de voorgestelde verhoging van de assurantiebelasting snel van tafel moet.