Het Tweede Kamer Crisisakkoord >> Het Kunduz akkoord

Het akkoord van de politieke partijen VVD, CDA, Groen Links en ChristenUnie is door de Tweede Kamer in meerderheid aangenomen en verwerkt in het Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie. De Europeese Commissie zal in de maand mei aanvullende aanbevelingen naar de Tweede Kamer sturen.

De essenties van het akkoord:

Pensioen: De pensioenleeftijd (AOW) wordt al in 2013 verhoogd met 1 maand; vervolgens per jaar in stappen, zodat in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd op 66 jaar komt en uiterlijk in 2024 op 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting en dus vermoedelijk verder opgeschroefd. Het maximale fiscale opbouwpercentage voor aanvullend pensioen zal neerwaarts worden aangepast. De doorwerkbonus zal worden geschrapt.

Arbeidsmarkt: Werkgevers moeten vanaf 2014 de eerste 6 maanden van de werkloosheiduitkering voor hun rekening nemen. Als compensatie wordt de ontslagvergoeding beperkt. De ww-premie voor de werkgevers wordt in 2013 verhoogd.

Woningmarkt: Vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken voortaan in 30 jaar volledig annuitair of lineair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrente-aftrek. De maximale hypotheek bedraagt 100% van de vrije verkoopwaarde. De overdrachtsbelasting blijft op 2% gehandhaafd.

De maatregelen worden gefinancierd uit het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding via de werkgever en afschaffing van het onbelaste gebruik van privegebruik van de lease-auto.

Loonontwikkeling: De lonen van ambtenaren worden de komende 2 jaar bevroren. De algemene belastingschijven worden in 2013 niet geindexeerd. Hogere inkomens worden in 2013 extra belast met een werkgeversheffing; een eenmalige crisisheffing. In geval van hoge vertrekbonussen kan de werkgever op een verhoogde heffing van 75% rekenen (was 30%).

BTW: Het algemene BTW-tarief wordt in oktober 2012 met 2% verhoogd tot 21%. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd.

Millieu en Gezondheid: Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zwaarder belast. De accijnzen op tabak, alcohol en frisdrank worden verhoogd.

Bankenbelasting: De grondslag voor de bankenbelasting wordt gevormd door de ongedekte schulden van de bank. Vermoedelijk komt daardoor het totaal van de bankenbelasting op het 2-voudige zoals dat werd voorgesteld door de Cathuis-coalitie.

Wat wordt ontzien t.o.v eerdere plannen: Onderwijsbezuinigingen, verhoging griffierechten, natuurbezuinigingen, persoongebonden budget, openbaar vervoer, eigen bijdrage GGZ, huishoudinkomenstoets, pallatieve- en preventieve zorg, BTW podiumkunsten wordt weer teruggezet op 6% en de kosten voor ontwikkelingssamenwerking blijft op 0,7% van het Bruto Nationaal Product.

Er wordt euro 200 miljoen extra geld uitgestrokkken voor het verduurzamen van de economie. Denk daarbij aan woningisolatie en duurzame bouw. Zo komen zonnepanelen onder het lage BTW-tarief.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s