Snelle invoering Nationaal Financierings Instituut [NFI] is gewenst

Mijn reactie op onderstaand bericht van de Autoriteit Financiele Markten [AFM]:

Het aanbieden van een eenmalige fee voorkomt eventuele toekomstige terugboekingen. Ik kan me echter voorstellen dat het een keuze van de klant kan zijn, dat hij/zij bewust kiest voor een eenmalige afrekening [passend bij de verrichte werkzaamheden door de adviseur], omdat hij/zij simpelweg de rekening niet ineens kan betalen. Bij zo’n bewuste keuze lijkt het mij geen enkel probleem om afspraken te maken over een terugbetalingsregeling in geval van contractbreuk. Zodra er een Nationaal Financierings Instituut [NFI] is ingericht, hoeven deze afspraken niet meer gemaakt te worden.

Uit Nieuwsbrief AFM:

In haar nieuwsbrief behandelt de AFM de vraag: ‘is het toegestaan om met de klant af te spreken dat terugboekprovisie achteraf bij de klant in rekening wordt gebracht?’ De AFM: “Als een complex product of hypothecair krediet binnen vijf jaar eindigt, anders dan door overlijden of verkoop, dan geldt de terugboekregeling: de tussenpersoon moet dan een evenredig gedeelte van de afsluitprovisie aan de aanbieder terugbetalen. Doel van deze regeling is de provisiegedreven bemiddeling tegen te gaan. Ook na sluiten van de overeenkomst wordt van de bemiddelaar verwacht dat hij zich blijft inspannen voor de klant (beheeractiviteiten). De terug te vorderen bedragen hebben meestal betrekking op niet geleverde diensten. De klant beëindigt immers de overeenkomst, dus is er geen sprake meer van toekomstige beheeractiviteiten. Daarnaast dient de bemiddelaar een product af te sluiten dat goed is afgestemd op het klantprofiel (passend advies), waardoor niet snel de noodzaak ontstaat om het product over te sluiten.” Volgens de AFM komt het vervolgens bij de klant in rekening brengen van terugboekprovisie er op neer dat de klant moet betalen voor inspanningen die (nog) niet verricht zijn. Op het moment dat er wordt geadviseerd op basis van provisie, moet de financieel dienstverlener rekening houden met een terugboekrisico.De AFM stelt zich op het standpunt dat dit terugboekrisico niet achteraf in rekening dient te worden gebracht bij de klant. Door dit wel te doen, betaalt de klant waarschijnlijk te veel. Een dergelijke handelwijze is in strijd met het doel en de strekking van de terugboekregeling en past niet in het huidige beeld van het centraal stellen van het klantbelang. “Als een financieel dienstverlener terugboekingen wil voorkomen, kan hij er voor kiezen om op basis van een uurtarief of vaste fee te werken. In dat geval kan hij vooraf duidelijke afspraken maken met de klant welke diensten hij wel en niet verleent en tegen welke beloning”, aldus de AFM.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s