Nieuwe hypotheek regels per 1 augustus 2011

Met ingang van 1 augustus 2011 wordt de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen van kracht. De Gedragscode is op een aantal punten aangescherpt.

Veranderingen op hoofdlijnen

  • Maximale hypotheekverstrekking tot 104% van de marktwaarde van de woning + (tijdelijk) 2% overdrachtsbelasting
  • Een begrenzing van het aflossingsvrije deel van de lening tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning
  • Een inperking van de mogelijkheden om gemotiveerd af te wijken van de financieringsnormen. (dua handhaving strikte regels)

Doel Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF)

De GHF is gericht op het voorkomen van overkreditering van consumenten. Het doel is om een tweetal risico’s te beperken:

1. Betalingsrisico

Dit betreft een aanscherping van het huidige toetskader waarmee het risico van een te hoge hypotheeksom in relatie tot het besteedbaar inkomen moet worden voorkomen.

2. Restschuldrisico

Nieuwe normen om het risico op overkreditering en de daarmee samenhangende potentiële restschuld te beperken.

NHG

Met ingang van 1 augustus hanteren financiers ook bij NHG aanvragen de normen uit de GHF met betrekking tot de maximale verstrekking van 106%* van de marktwaarde (* 104% +2% overdrachtsbelasting). Lees verder: http://bit.ly/mUTrdp

Definitie Marktwaarde/vaststelling van marktwaarde (gehanteerd door de meeste banken en hypotheekverstrekkers)

* Aankoop woning bestaande bouw >> Koopprijs (exclusief roerende zaken)
* Aankoop woning bestaande bouw met verbouwing >> Getaxeerde marktwaarde na verbouwing
* Aankoop nieuwbouw woning >> Koop-/aanneemsom plus bouwrente, plus rente tijdens de bouw (let op: is gelimiteerd en is box 3), plus afkoopsom erfpacht, plus meerwerk en/of aansluiting op openbare nutsvoorzieningen
* Oversluiting, verhoging, omzetting, overige gevallen >> Getaxeerde marktwaarde of WOZ waarde

Maximaal aflossingsvrij deel

De gedragscode schrijft voor dat maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij verstrekt mag worden.

Toegestane afwijkingen > 50% aflossingsvrij

In een aantal gevallen mag worden afgeweken van de 50% norm. Voor informatie en/of advies: www.middenbrabantadvies.nl

Verbouwing

Met de nieuwe GHF is er een beperking van de leencapaciteit omdat er wordt uitgegaan van de marktwaarde van de woning. Voor informatie en/of advies: www.middenbrabantadvies.nl

Toegestane afwijkingen GHF

Er kan in een beperkt aantal gevallen – bij een financiering van een woning bestemd voor permanente eigen bewoning – worden afgeweken worden van de verstrekkingpercentages. Voor informatie en/of advies: www.middenbrabantadvies.nl

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s