Stichting SPOT werkt aan gezamenlijke promotie van Oisterwijk

Oisterwijk, Parel in ‘t groen

Hoe profileer en promoot je de Gemeente Oisterwijk, bestaande uit de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, als een aantrekkelijke plaats om in te wonen, werken, verblijven en recreëren? Die vraag stond centraal toen de Gemeenteraad van Oisterwijk op 19 mei 2005 het toeristisch beleidsplan vaststelde en een bijbehorend actieprogramma presenteerde. Het toenmalige college van Oisterwijk sprak de wens uit om te komen tot een bredere profilering van Oisterwijk, dan alleen voor toerisme en recreatie. Ziehier het vertrekpunt voor de inmiddels zeer actieve Stichting Promotie Oisterwijk in de Toekomst (SPOT).

Oisterwijk beschikte tot voor kort niet over een eenduidige positionering. Verschillende partijen hanteerden een eigen woord- en beeldmerk en gebruikten verschillende slogans in hun promotionele activiteiten. De bekendste hiervan zijn ‘Oisterwijk de parel van Brabant’ en ‘Tot kijk in Oisterwijk’. Ongetwijfeld goed bedoelde initiatieven, maar jammer genoeg verwarrend voor de verschillende doelgroepen en elkaar niet versterkend. Bovendien is het zeker niet kostenefficiënt om met verschillende slogans te werken.

Een gezamenlijk doel

Ondanks de individuele initiatieven streefden alle belangenbehartigers naar één gezamenlijk doel: een heldere en consistente positionering van de Gemeente Oisterwijk als geheel. Niet dat het imago van Oisterwijk tot die tijd slecht was, maar het beeld dat bezoekers van Oisterwijk hadden was wat te beperkt en moest nodig aangevuld en uitgebouwd worden. Oisterwijk is immers meer dan alleen bossen en vennen, waar veel Nederlanders uitsluitend aan dachten bij het horen van de naam Oisterwijk. Een van de eerste wapenfeiten van de Stichting SPOT was dan ook de ontwikkeling van een nieuwe, gezamenlijke slogan: Oisterwijk, Parel in ’t groen. Een slogan met voldoende zeggings- en verbeeldingskracht, die bovendien steeds toepasbaar is op de vele facetten en unieke kenmerken van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Oisterwijk-brede organisatiestructuur

Om te kunnen komen tot een Oisterwijk-brede organisatiestructuur werd Oisterwijk verdeeld in drie sectoren, namelijk Wonen, Ondernemen en Verblijven. Het streven is dat iedere sector zich organiseert middels een eigen platform en dat twee vertegenwoordigers uit ieder platform zich verenigen binnen de stichting SPOT. Op dit moment wordt de sector Ondernemen vertegenwoordigd door Bedrijven Contact Oisterwijk (BCO), Ondernemersplatform De Toestroom Oisterwijk (www.toestroom.nl), Ondernemend Moergestel en de Vereniging Oisterwijkse Winkeliers (VOW). De honneurs van de sector Verblijven worden waargenomen door het Toeristisch Platform. Voor de sector Wonen lopen er nog gesprekken met verschillende makelaars en woningcorporaties. De stichting SPOT wordt ad interim voorgezeten door Marc Heuvelmans.

Bewustwording

Het belangrijkste doel van de stichting SPOT is een doorlopend bewustwordingsproces op gang te brengen, dat ervoor moet gaan zorgen dat alle partijen met vereende krachten één en hetzelfde doel nastreven. Hierdoor zal er een versterkend effect optreden tussen de verschillende aanbieders en belanghebbenden. Het mooie hiervan is, dat meerdere doelgroepen de meerwaarde van Oisterwijk zullen ontdekken en sneller voor Oisterwijk zullen kiezen. Bijvoorbeeld om er te gaan wonen, werken of verblijven. Niet alleen omdat Oisterwijk een van deze zaken zo goed voor elkaar heeft, maar omdat de optelsom van alle voorzieningen in de gemeente de doorslag zal geven en de keuze voor Oisterwijk logisch maakt.

Doelstellingen en kernwaarden

Om gericht activiteiten te kunnen ontplooien heeft de stichting SPOT een aantal centrale doelstellingen geformuleerd. Die luiden als volgt:

  • De naamsbekendheid van de Gemeente Oisterwijk zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk te vergroten en laden met de juiste en eenduidige merkassociaties.
  • Het aantrekken van een gemêleerd aanbod van toerisme en toeristen om de sector te stimuleren en een kwalitatief en compleet aanbod te leveren.
  • Zorg dragen dat de Gemeente Oisterwijk wordt gezien als een aantrekkelijk en uniek woongebied.
  • De economische bedrijvigheid stimuleren door de vele voordelen van Oisterwijk te communiceren ten opzichte van omliggende gemeenten.

De geformuleerde kernwaarden zijn: Groen, Recreatief, Cultuurhistorie, Kwaliteit (= Duurzaamheid), Gezelligheid en Veiligheid. Aan de hand van deze kernwaarden zullen activiteiten worden ontwikkeld om de positionering van de Gemeente Oisterwijk verder uit te bouwen.

Breed draagvlak

Om de geformuleerde doelstellingen als stichting te kunnen realiseren, is het van groot belang dat er breed draagvlak is. Iedereen levert dan ook graag een bijdrage aan het aantrekkelijk neerzetten van Oisterwijk op een eenduidige manier. Hierdoor ontstaat consistente communicatie naar de verschillende doelgroepen, waardoor een helder en eenduidig, positief beeld over de Gemeente Oisterwijk ontstaat. Het herhaaldelijk communiceren van de juiste merkwaarden draagt bij aan een sterk imago. Dit zal uiteindelijk z’n weerslag hebben op het aantal en de kwaliteit van de ondernemers en het aantal bezoekers van de gemeente. Met als resultaat meer economische voorspoed voor alle belanghebbenden.

Overal zichtbaar

Inmiddels wordt de stichting SPOT door haar activiteiten meer en meer zichtbaar in en rondom Oisterwijk. Zo is samen met Digitaal Oisterwijk een nieuwe website in het leven geroepen onder de naam www.inOisterwijk.nl  Hierop is een veelheid aan informatie over Oisterwijk te vinden. Ook zijn op deze website de inzendingen te bewonderen van de begin 2009 georganiseerde fotowedstrijd, waarvoor alle inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom thuis een kartonnen passe-partout hebben ontvangen. Verder ontwikkelde SPOT een toeristische folder over Oisterwijk en een fotowand die ingezet kan worden tijdens evenementen. Ook ondersteunt SPOT onder de vlag ‘Oisterwijk, Parel in ’t groen’ het grootschalige evenement Moergestel Fietsdorp en verzorgde het de kunstwerken, die gasten van Oisterwijk op een unieke manier verwelkomen.

Trots op Oisterwijk

Kortom, de Stichting Oisterwijk Promotie in de Toekomst is een actieve club van enthousiaste mensen, die er alles aan wil doen om iedereen ervan bewust te maken dat Oisterwijk een unieke gemeente is. Een gemeente waar het buitengewoon aantrekkelijk is om te ondernemen, te wonen en te verblijven. Een gemeente met de drie karakteristieke kernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Een gemeente met meer dan 50 gelegenheden om lekker en gezellig te eten en drinken. Met een aangename ambiance en een zeer divers en kwalitatief hoogwaardig winkelbestand. Met een prachtig en uitgebreid bos- en vennenlandschap. Met volop toeristische mogelijkheden en veelzijdige verblijfsaccommodaties. Een gemeente waar een veelheid van schitterende evenementen wordt georganiseerd, waar Oisterwijk Sculptuur, Oisterwijk Swingt en Moergestel Fietsdorp aansprekende voorbeelden zijn. Een gemeente kortom, waarop de ondernemers en inwoners met recht trots mogen zijn!

Bron: Stichting SPOT en tevens na te lezen op www.inOisterwijk.nl

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Update door Peter Dirks / Voorzitter de Toestroom Oisterwijk: Sinds kort participeert het Ondernemersplatform De Toestroom actief in de Stichting SPOT. Met het wegvallen van een aantal trekkers van het eerste uur, heeft het gerevitaliseerde stichtingsbestuur er voor gekozen om Stichting SPOT vanuit de 5 ondernemers-/winkeliersverenigingen uit de 3 kernen van de Gemeente Oisterwijk de geformuleerde doelstellingen de komende jaren krachtig te gaan ondersteunen.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s