Ondernemers opgelet! De Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid

 

Ondernemers opgelet! De Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid

In december 2009 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet Personenvennootschappen (WP) goedgekeurd. Dit voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De nieuwe wet is vooral belangrijk voor wie een vrij beroep uitoefent én lid is van een maatschap. Wat gaat het de kleinzakelijke markt en ondernemers in het vrije beroep brengen? Deze keer aandacht voor de Openbare Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid (OVR).

Een nieuwe mogelijkheid is dat een vennootschap via een notariële akte rechtspersoonlijkheid kan krijgen. De openbare vennootschap wordt dan een OVR. Deze rechtsvorm is enigszins te vergelijken met de besloten vennootschap, zij het dat hier geen aandelen van de hand gaan en er geen statuten worden opgesteld. In plaats daarvan wordt een en ander geregeld in een vennootschapscontract, waarin onder andere stemverhoudingen, bevoegdheden, winstverdeling worden geregeld.
De vennootschap wordt juridisch eigenaar van alle goederen, zoals inventaris, een pand, auto’s etc.. De vennoten maken er gebruik van. De vennoot brengt goederen in bij de aanvang van de vennootschap, maar kan die goederen niet zelf terugeisen van de OVR. Hij heeft bij uittreding slechts een geldvordering op de OVR ter waarde van zijn inbreng. Dit op afstand zetten van bezit maakt discussie hierover overbodig bij bijvoorbeeld in- of uittreden van vennoten. Dat kan een stuk soepeler verlopen. Wil men overigens liever ‘doorgroeien’ naar de BV dan kan dat veel eenvoudiger dan nu het geval is.

Transparant
Een ander voordeel is dat de OVR zelf contracten kan aangaan. Dat hoeft dus niet meer met alle vennoten gezamenlijk. Voor de buitenwereld is dat transparant. Een schuldeiser zal als eerste het OVR-vermogen aanspreken en pas als dat onvoldoende blijkt, aankloppen bij de vennoten. De OVR verandert overigens niet de aansprakelijkheid van de vennoten voor het voldoen van de schulden van de vennootschap. Zij zijn nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Zinvol dus om ook op dat vlak te bekijken of de zaken nog up-to-date zijn. Mochten ze nog niet aanwezig zijn: de huwelijkse voorwaarden of het geregistreerd partnercontract kunnen de vennoot in privé behoeden voor vervelende situaties. En aangezien de vennoten toch al moeten aankloppen bij de notaris voor de oprichtingsakte van hun OVR, kunnen zij deze privézaken zo nodig direct meenemen.

Advies is gewenst
Als de openbare vennootschap zich niet inschrijft in het Handelsregister en geen beperkende bevoegdheden vastlegt in een vennootschapscontract, dan gaat de wet ervan uit dat iedere vennoot bevoegd is om namens de vennootschap op te treden. De maatschap heeft na invoering van de WP overigens nog 6 maanden de tijd om die bevoegdheden goed te regelen.
Heeft u klanten in de kleinzakelijke markt en vrije beroepen dan biedt de veranderde wetgeving u kansen om (hernieuwd) met deze klanten in gesprek te gaan. Adviseer uw relaties om goed te kijken naar de nieuwe structuur van hun onderneming en ga samen met hen na of deze nieuwe situatie aanleiding is om hun verzekeringsportefeuille bij te stellen.

Geschreven door Haije Wind, Advocaat/teamleider ARAG Rechtsbijstand

Voor informatie en/of advies: http://www.middenbrabantadvies.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s