Vereniging Eigen Huis: WOZ-bezwaren vaak onterecht afgewezen

Vereniging Eigen Huis: WOZ-bezwaren vaak onterecht afgewezen
vrijdag 28 januari 2011 | bron VEH

Amersfoort, 28 januari 2011 – Vereniging Eigen Huis heeft in 2010 tientallen klachten ontvangen van huiseigenaren over de afhandeling van hun bezwaarschrift tegen de getaxeerde WOZ-waarde van hun woning. De vereniging wil hier een einde aan maken en start een meldpunt om klachten van burgers over hun gemeente in kaart te brengen.

Bezwaren genegeerd, burgers gedupeerd
Veel gemeenten lijken de regels voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften aan hun laars te lappen. Deze gemeenten gaan niet in op argumenten waarmee huiseigenaren willen aantonen dat de getaxeerde waarde van hun woning te hoog is en versturen standaard afwijzingen in de verwachting dat veel woningbezitters het er verder maar bij laten zitten. Ongemotiveerde standaardafwijzingen zijn ontoelaatbaar en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Pas als de boze burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken en wordt vaak een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden. Doordat eigenaren vaak genoodzaakt zijn een rechtzaak te starten wordt het justitiële apparaat onnodig belast en worden onnodige kosten gemaakt. In 2010 werden ongeveer 165.000 bezwaarschriften bij gemeenten ingediend en circa 7.700 beroepsprocedures bij rechtbanken gevoerd tegen de WOZ-waarde van woningen en andere gebouwen.

Handjeklap en schofferen
Uit de ervaringen van huiseigenaren blijkt dat een aantal gemeenten pas bij de beroepsprocedure de moeite neemt om in te gaan op de oorspronkelijke redenen van het bezwaar. Vaak doet de gemeente vlak voor de gerechtelijke procedure nog een schikkingsvoorstel, soms zelfs zonder dat dit op papier wordt gezet. Burgers ervaren dit handjeklap als vreemd, onjuist en soms zelfs als intimiderend.

De vereniging heeft meldingen ontvangen van burgers die zich onder druk gezet voelen door gemeenteambtenaren, bijvoorbeeld als die voorstelt het bezwaar in te trekken in ruil voor het gedogen van een tuinhuisje waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Ook gebeurt het dat gemeenten de woning onaangekondigd fotografeert terwijl de eigenaar daar bezwaar tegen maakt of de privacy van andere burgers schendt door hun gegevens in rechtszaken te gebruiken. Verder komt het voor dat mensen worden tegengewerkt als zij zich laten bijstaan door een rechtsbijstandverlener. Hun zaak wordt dan onder op de stapel gelegd, terwijl er geen onderscheid mag worden gemaakt.

“Vereniging Eigen Huis wil dat hier een einde aan komt. Gemeente horen de wettelijke regels na te leven en moeten stoppen met praktijken waarmee zij burgers schofferen. Iedereen heeft recht op een zorgvuldige behandeling van zijn bezwaar om zij voorkomen dat hij teveel belastingen en heffingen betaalt” aldus Rob Mulder, directeur ledenbelang bij Vereniging Eigen Huis.

Klachten in kaart
“We hebben vele tientallen verontrustende klachten ontvangen. Namen van gemeenten noemen we nog niet omdat het incidentele klachten kunnen zijn. Daarom gaan we nu met een meldpunt alle slechte ervaringen in kaart brengen en als we meerdere klachten uit een bepaalde gemeente ontvangen, duiken we daar bovenop. We zullen de resultaten kenbaar maken aan de politiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan toezichthouder De Waarderingskamer, die al heeft aangegeven te willen samenwerken, aldus Rob Mulder.”

Goed voorbeeld doet goed volgen
Diverse gemeenten behandelen WOZ-bezwaarschriften overigens netjes en correct. Voorbeelden zijn Utrecht, Amersfoort, Breda, Oosterhout en Rhenen. Ook het belastingkantoor Twente, dat voor een aantal gemeenten in de regio de bezwaarschriften afhandelt doet zijn werk prima, zo blijkt uit een rondgang langs deskundigen door Vereniging Eigen Huis. Deze gemeenten laten naar aanleiding van een bezwaarschrift een geveltaxatie maken, de taxateur geeft een uitgebreide motivatie en mensen worden altijd gehoord als zij daarom vragen. Burgers krijgen heldere en begrijpelijke uitspraken nadat zij bezwaar hebben gemaakt.

Juiste woningwaarde, juiste belastingen
Jaarlijks ontvangen eigenwoningbezitters van de gemeente een waardebepaling van hun woning volgens de Wet onroerende zaken (WOZ). De peildatum voor de waardebepaling is altijd 1 januari van het voorgaande jaar.

Als de getaxeerde WOZ-waarde van de woning te hoog is, betaalt de eigenaar teveel onroerende zaakbelasting (OZB), teveel waterschapslasten en via het eigenwoningforfait teveel inkomstenbelasting. Als de WOZ-waarde niet wordt verlaagd komt deze onnodige lastenverzwaring van tientallen tot soms wel honderden euro’s elk jaar terug.

Iedere huiseigenaar kan binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gemotiveerd bezwaar maken bij zijn gemeente tegen de hoogte van de getaxeerde woningwaarde. Is hij het niet met de beslissing van de gemeente eens, dan kan hij in beroep en daarna in hoger beroep gaan bij de rechtbank en uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad.

Meldpunt WOZ-klachten
Vereniging Eigen Huis opent vandaag op http://www.eigenhuis.nl een meldpunt voor iedereen die klachten heeft over de behandeling van zijn WOZ-bezwaarschift door de gemeente.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s