Herstel woningmarkt blijft nog uit

Double dip treft woningmarkt

Auteur: CASH | Datum: 24-01

De Nederlandse woningbouw krijgt te maken met een ‘double-dip’. Dit jaar zakt de productie naar verwachting zelfs onder de 50.000 gereed te komen huur- en koopwoningen. In 2012 neemt het aantal licht toe tot maximaal 60.000 woningen, waarna de woningbouwproductie in 2013 opnieuw onder de 50.000 huur- en koopwoningen zal zakken.

Dat meldt de Vereniging voor bouwontwikkelaars en ondernemers. De cijfers staan in schril contrast met de relatief optimistische prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) die recent aangaf een groei van de woningbouwproductie te voorzien. Dit verschil komt vooral omdat NVB in de berekeningen uitgaat van de daadwerkelijk verkochte woningen en het EIB van de afgegeven bouwvergunningen.

In een brief aan het kabinet wijst NVB er op, dat de groei van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen zich na het relatief goede tweede kwartaal vorig jaar niet heeft doorgezet. En dat zal ook in 2011 niet het geval zijn. Dat heeft verschillende oorzaken.

Allereerst vertoont de hypotheekrente al weer enige tijd een opwaartse druk. Tegelijk hebben zowel de AFM als het Waarborgfonds Eigen Woningen (van de NHG-garantie) de leningscriteria, die banken moeten hanteren, flink aangescherpt. Vooral de koopstarters merken dat bij hun hypotheekaanvraag. Hun financieringsruimte is soms wel 30% tot 40% kleiner dan vorig jaar. Vervolgens zijn de steunmaatregelen van het Rijk met de zogeheten ‘tranches’ dit jaar vervallen en nemen ook de bouwkosten van nieuwe woningen weer toe. Enerzijds door de stijging van de grondstoffen en anderzijds door de aanscherping van de epc-normen.

Door dit alles verwacht NVB dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2011 maandelijks op circa 1500 zal blijven steken. Ter vergelijking, in de jaren vóór de crisis lag dat aantal nog op gemiddeld 4000 woningen per maand.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s