Werkgeversfaciliteiten 2011

Werkgeversfaciliteiten 2011 De exacte gegevens 2011 voor onder meer de nieuwe werkkostenregeling en de bestaande regeling vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn bekend.   Afdrachtverminderingen Binnen een kalenderjaar mag de werkgever voor maximaal drie perioden van minstens drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden een aanvraag voor een S&O-verklaring bij Agentschap NL indienen. Een verklaring voor een … Lees verder Werkgeversfaciliteiten 2011