Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Wat houdt deze in?

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)  De stand van zaken 22-12-2022.

Bron: Plan-R | Rens Dijkstra

Na meer dan 100 uur debatteren en een groot aantal moties en amendementen heeft de Tweede Kamer gisteren (22-12-2022) ingestemd met het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP).

De behandeling bij de Eerste Kamer begint op 17-01-2023. Pas als de Eerste Kamer ook instemt, kan de wet van kracht worden. De ingangsdatum is vooralsnog beoogd op 01-07-2023. Op 15-03-2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de leden van de Provinciale Staten kiezen op 30-05-2023 een nieuwe Eerste Kamer. Als de behandeling dan nog niet is afgerond kan het langer gaan duren.

Wijzigingen t.o.v. het wetsvoorstel van maart 2022 en Aandachtspunten:

De beoogde ingangsdatum gaat van 01-01-2023 naar 01-07-2023. Er is fiscaal een terugwerkende kracht afgesproken. Dat is van belang, omdat daardoor de verruimde premie-inleg voor lijfrente voor heel 2023 kan worden gebruikt.

Partner- en wezenpensioen krijgen een langere uitloopdekking na einde dienstverband. Dit was 3 maanden, maar in de pensioenregeling kan nu ook 6 maanden worden afgesproken

Op de loonstrook moet straks staan of er wel of geen pensioen is opgebouwd over de periode van de loonstrook.

Wachttijden in pensioenregelingen worden afgeschaft; medewerkers gaan vanaf de toetredingsleeftijd direct pensioen opbouwen.

De toetredingsleeftijd wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar; eerder mag, later niet. Dit heeft voor veel pensioenregelingen gevolgen, want die gaan nu vaak in op 21-jarige leeftijd.

Er komt een eerbiedigende werking voor een reeds lopende premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid bij verzekeraars en PPI’s. Een deelnemer waarvan de premievrijstelling is ingegaan voordat de werkgever overstapt op een WTP-regeling, mag premievrij blijven opbouwen in de oude regeling.

Als een pensioenregeling de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting heeft,  dan wordt de maximale duur van de voortzetting voor zelfstandigen verlengd van 10 tot 15 jaar.

Individuele waardeoverdrachten tussen pensioenfondsen mogen tijdelijk worden opgeschort totdat beide fondsen de bestaande pensioenen hebben ingevaren. Dit speelt niet bij verzekerde regelingen onderling, maar kan wel aan de orde zijn bij waardeoverdracht van een verzekerd pensioen naar een pensioenfonds en omgekeerd.

De regeling “Bedrag ineens ouderdomspensioen” is al aangenomen, maar nog niet in werking getreden. De minister streeft naar ingang op 01-07-2023.

Naast het bedrag ineens voor het ouderdomspensioen is ook een wet in voorbereiding om een bedrag ineens mogelijk te maken bij ingang van het nabestaandenpensioen. Het verdere wetgevingsproces is nog niet bekend.

De nieuwe “Wet Pensioenverdeling bij Scheiding” is al in 2021 ingediend, maar het is de bedoeling dat de nieuwe scheidingsregels ingaan op 01-01-2027 (als de transitieperiode van de WTP is afgerond).

www.middenbrabantadvies.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s