Demissionair Minister Hoekstra slaat de plank mis.

[7 december 2021 | Bron CFD] Open brief aan Commissie van Financiën

Geachte leden van de commissie,
 
Via twee schriftelijke rondes bespreekt u op korte termijn het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 en de beslisnota provisietransparantie schadeverzekeringen.

Inzet van de minister is om de provisietransparantie op schadeverzekeringen voor particulieren in de pre-contractuele fase in nominale bedragen mee te delen aan de prospect.
 
Wat vooraf ging
Als CFD (de leidende brancheorganisatie voor zelfstandige onafhankelijke advieskantoren in het midden en kleinbedrijf) hebben wij in de afgelopen jaren actief deelgenomen aan het stakeholdersoverleg dat het ministerie van financien hiervoor had georganiseerd.

De beslisnota van de minister staat haaks op de formele uitkomst en het advies daarover aan de minister.

Na een persoonlijk onderhoud met de consumentenbond en de AFM kwam de minister tot deze onverwachte conclusie. Opvallend daarbij is dat zowel de AFM als de consumentenbond tijdens de eerdergenoemde stakeholderbijeenkomsten actief hebben deelgenomen aan de debatten, die hebben geleid tot het afgewogen advies dat de betrokken ambtenaren hebben uitgebracht.
 
Een praktijkvoorbeeld
CFD heeft veel te zeggen over deze plotselinge ommezwaai van de minister, maar we willen u eigenlijk met dit schrijven laten zien wat dit besluit in de praktijk betekent.
 
De heer Jansen loopt binnen bij een onafhankelijk intermediair in zijn buurt. Hij heeft net een auto gekocht en wil die verzekeren. In het startgesprek dient het intermediair, als het aan de minister ligt, direct aan te geven wat het exacte bedrag in euro’s is dat het intermediair ontvangt aan doorlopende provisie als de partijen tot zaken komen.

Afgezien van het feit dat dit nogal ongemakkelijk overkomt is het onmogelijk om dat in deze fase al aan te geven.

Stelt u zich eens voor dat uw huisarts u eerst gaat vertellen wat alle behandelingen kosten voordat u heeft verteld wat u mankeert.

Om überhaupt een premie te kunnen vaststellen worden eerst met heer Jansen de volgende zaken (niet limitatief) doorgenomen;
– Wil je ook andere verzekeringen onderbrengen?
– Wat voor auto is het?
– Hoeveel kilometers ga je per jaar rijden?
– Alleen WA of WA+ of All risks verzekeren?
– Wie rijden er allemaal in de auto?
– Wel of geen schade inzittenden of aanvullende verzekeringen nodig?
– Wat is je schadeverleden?
– Wat is de leeftijd van de hoofdbestuurder?      

Nu moeten intermediairs aan strenge opleidingseisen voldoen, maar het is ons (nog) niet bekend dat helderziendheid wordt toegevoegd aan de driejaarlijkse examens en de permanente educatie.

En stelt u zich voor dat dit gesprek telefonisch moet plaatsvinden, of de informatie via de website van een intermediair moet worden gedeeld?

Het ondoorzichtige informatiedocument
Daar is tijdens de stakeholdergesprekken ook uitgebreid over gesproken. Het eindresultaat wordt een ingewikkeld digitaal informatiedocument waar allerlei mitsen en maren in moeten worden opgenomen. Niet echt duidelijk voor de consument.

De pre-contractuele fase
In het wijzigingsbesluit wordt gesproken over de pre-contractuele fase. Het is dus ook mogelijk om voorafgaand aan de bemiddeling (afsluiten), dus na de inventarisatie en het advies, aan te geven wat het exacte bedrag aan provisie is voor de doorlopende dienstverlening na afsluiten.

Klein probleempje, de tijd en expertise die aan de inventarisatie en het advies is besteed is dan al wel geleverd.

Het dubbele ongelijke speelveld
Door de beoogde aanpak van de minister worden intermediairs dus min of meer gedwongen om vooraf een bedrag in rekening te brengen voor inventarisatie en advies. En daarmee ontstaat dan direct een ongelijk speelveld met direct writers en vergelijkers. Precies wat de minister niet wil.

We gaan terug naar de heer Jansen. Die heeft net een geweldig advies ontvangen en denkt, met deze informatie kan ik die verzekering zelf wel online afsluiten bij zo’n goedkope direct writer.

Die bieden regelmatig tarieven aan die onder de netto inkoopprijs van intermediairs liggen om extra marktaandeel te pakken (het volgende ongelijke speelveld). Daarbij ziet Jansen over het hoofd dat hij wat schadeafhandeling betreft aan de experts van de verzekeraar is overgeleverd (niet echt klantgericht) en de nazorg regelt Jansen ook zelf maar.  

Als u echt zo’n markt wilt, dan wordt persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg binnen de kortste keren uit de markt gedrukt. Dat is wel heel leuk voor de direct writers en de verzekeraars achter de premievergelijkers. Geen discussies meer over schades, geen nazorg, gebrekkige service, maar wel de volle premie. Er zijn nog 15 wachtenden voor u.

Klantbescherming is al volledig ingebouwd
En er komt nog iets bij. De heer Jansen kan zijn nieuwe schadeverzekeringen binnen 14 dagen kosteloos opzeggen! En na de eerste periode per dag met een opzegtermijn van een maand.

Ook kan de heer Jansen op elk moment kosteloos zijn verzekeringen overhevelen naar een ander intermediair. Maximale flexibiliteit dus voor de heer Jansen om de verzekering elders onder te brengen. NUL verplichtingen. 

De kernvraag
De echte vraag die naar onze mening voorligt is deze.
Gaat u akkoord met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota van de minister die tot stand is gekomen na een een-tweetje met de AFM en de consumentenbond?

Wat de minister wil met deze beslisnota komt overigens, het kan bijna geen toeval zijn, exact overeen met wat het verbond van verzekeraars wil.

Betekent dit dat de lobby dus toch sterker is dan het democratische proces? We kunnen ons wel herinneren dat het verbond nogal uit haar vel sprong tijdens het stakeholdersoverleg, omdat ze daar hun zin niet kregen.

En u weet natuurlijk dat de consumentenbond zelf ook actief is in de afzet van verzekeringsproducten.

De praktijk die CFD voorstelt
Gelet op de klantbescherming die consumenten nu al genieten, past actieve transparantie van provisie na het afsluiten van een verzekering daar prima in wat CFD betreft. 

Maar als dat echt een brug te ver is voor de politiek dan stelt CFD de volgende (breed gedragen) procedure voor.

Tijdens de pre-contractuele fase meldt het intermediair aan de heer Jansen dat op autoverzekeringen gemiddeld ca. een vijfde deel of 20% van de premie als provisie wordt uitgekeerd voor het bemiddelen (afsluiten) en beheren van de verzekering, inclusief professionele onafhankelijke schadeafwikkeling, verzorgen van administratieve procedures en periodieke controle op passendheid van de verzekering.

Nog eens 21% gaat naar de staatskas (assurantiebelasting) en de rest is voor de verzekeraar.

Er wordt ook aangegeven dat de consument op elk gewenst moment kan stoppen met de verzekering of deze kosteloos kan overhevelen naar een ander intermediair.

Het huidige systeem biedt als groot voordeel dat iedere consument bij een intermediair kan binnenlopen voor een persoonlijk en onafhankelijk advies van een expert, zonder gedoe. Dat is wat hier op het spel staat.

Een verworvenheid voor consumenten die in onze ogen uiterst waardevol is.
 
Wij wensen u veel wijsheid bij de verdere besluitvorming.
 
Met vriendelijke groet,
 
Edwin Herdink
CFD
 
BRON: CFD (brancheorganisatie voor zelfstandige onafhankelijke advieskantoren in het midden en kleinbedrijf) | 7 dec. 2021.


CFD
Gooimeer 1
1411 DC NAARDEN
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s