CORONA STEUNPAKKET 3.0: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Bron: Accountskantoor De Jong Vught | 9 september 2020

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de corona-crisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?

NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag
Het kabinet verlengt de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober t/m december 2020) moet het omzetverlies – net als nu – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan maximaal 80% in plaats van de huidige 90% van de NOW 2.0.

Wil je gebruik maken van NOW 3.0? Dan moet je omzetverlies in de tweede (januari t/m maart 2021) en derde periode (april t/m juni 2021) minstens 30 respectievelijk 40% zijn. De compensatie voor je onderneming loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60% van de loonkosten. De opslag van 40% op de loonkosten in verband met werkgeverslasten blijft gehandhaafd.

NOW 3.0  Minimaal omzetverlies  Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020 20% 80%
Januari t/m maart 2021 30% 70%
April t/m juni 2021 40% 60%

Beperkte loondaling zonder gevolgen
Het kabinet heeft aangegeven dat je als werkgever je loonsom gedeeltelijk kunt verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor je tegemoetkoming uit de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag je loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als je genoemde percentages overschrijdt.

Ontslagboete vervalt
Je krijgt als ondernemer geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt je een boete als je 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.

Aanvragen NOW 3.0 in november
Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020. Let op! De precieze voorwaarden van NOW 3.0 werkt het UWV op dit moment nader uit en maakt de uitkeringsinstantie uiterlijk 1 oktober 2020 bekend.

Tozo ook verlengd
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft ook gehandhaafd tot 1 juli 2021. Nieuw is de voorwaarde dat je als ondernemer over niet meer dan € 46.520,- aan directe middelen mag beschikken, zoals banksaldi. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157,-. Wil je je vanwege corona op je toekomst heroriënteren? Dan kun je hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente.

Aanvragen
De Tozo 3.0 kun je aanvragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van je gemeente in de gaten voor meer informatie.

TVL: naar € 90.000,- maar strenger beleid
Werk je in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche? Dan kun je als ondernemer tot 1 juli 2021 een beroep doen op de TVL (tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb). Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden, waarbij voor elke periode de maximale TVL € 90.000,- bedraagt, in plaats van de € 50.000,- die gold voor de TVL uit het tweede steunpakket.

Meer omzetverlies vereist
Vanaf januari 2021 geldt dat het omzetverlies minimaal 40% in plaats van 30% moet zijn om voor de TVL in aanmerking te komen. Vanaf april 2021 moet het omzetverlies zelfs minstens 45% zijn. Voorwaarde is verder dat een bedrijf per periode van drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten heeft.

Uitstel en aflossen van belastingschulden
Je kunt nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Het betekent ook dat je vanaf 1 januari 2021 met de aflossing van belastingschulden moet beginnen. Dit kan gespreid over 24 maanden. In individuele probleemgevallen kan een maatwerkoplossing worden gezocht. Daarvoor is wel een derde-deskundige-verklaring vereist. We helpen je hier uiteraard graag bij.

De invorderingsrente blijft tot 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. De belastingrente gaat alleen per 1 oktober 2020 weer naar 4%. Dit geldt ook voor de Vpb, maar slechts tot 31 december 2021. Daarna geldt voor de Vpb weer een belastingrente van 8%. Heb je hier vragen over, weet ons dan te vinden.

Aanvullend sociaal pakket
Vanwege het verlies aan banen vanwege corona wordt zo’n € 1,4 miljard uitgetrokken voor tal van sociale maatregelen, zoals begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook is dit geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s