Wat doet uw hypotheek verstrekker i.v.m. het Corona-virus?

Wat zijn de gevolgen van de Corona-crisis voor uw hypotheek? Onderstaand treft u een overzicht aan per hypotheek-verstrekker in Nederland.

Bron MoneyView | 25 maart 2020

laatst bijgewerkt op 25 maart | Voor informatie en/of advies: stuur een mail naar info@middenbrabantadvies.nl met een foto of scan van uw hypotheek-overzicht. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie van ons. Voor spoedgevallen kunt u ook even bellen naar één van onze kantoren:

a.s.r.

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling

Aanpassingen aanvraagproces

Tot 1 juni 2020 mogen renteaanbod en bindend aanbod digitaal ondertekend worden. Een mail met verwijzing naar het betreffende document met daarin een goedkeuring is ook voldoende. Indien als gevolg van de crisis het passeren van de aktes moet worden uitgesteld wordt coulant omgegaan met verlengingen en daaraan verbonden kosten.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: asr.nl/coronavirus

laatst bijgewerkt: 25 maart


ABN AMRO

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Het niet onzichtbaar maken van het BSN op documenten waar dat wel zou moeten, heeft tot 1 juni geen gevolgen voor de beoordeling van de stukken. Waar mogelijk en uitvoerbaar, wordt gevraagd het BSN op de stukken die ingestuurd worden onzichtbaar te maken. Wanneer het BSN niet onzichtbaar is gemaakt, heeft het geen gevolgen voor de behandeling van de hypotheekaanvraag.

Meer informatie: abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/corona

laatst bijgewerkt: 26 maart


Aegon

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Individueel maatwerk bij betalingsproblemen.

Aanpassingen aanvraagproces

Een lopende hypotheekaanvraag mag zonder opgave van redenen geannuleerd worden.

Acceptatie door de klant van het renteaanbod mag als volgt:

 • scan of foto van het door de klant getekend renteaanbod;

 • deze stuurt de klant per mail naar de adviseur, met in de mail:

  • naam van beide klanten (indien van toepassing)

  • offertenummer

  • offertedatum

  • de volgende tekst: Ik/wij verkla(a)r(en)  hierbij dat we alle bepalingen van de offerte en de bijlagen waaronder ESIS heb (ben) gelezen en onvoorwaardelijk accepteren. Wanneer Aegon vraagt om de offerte tzt toch nog te ondertekenen zullen ik/wij dat dan ook onmiddellijk doe(n).

Passeren: tekenen met volmacht is een al bestaande mogelijkheid. Indien de klant vanwege de coronacrisis niet bij de notaris kan/wil of mag verschijnen en afgeven van een volmacht ook niet mogelijk is, mag hiervan afgeweken worden mits:

 • uit het slot van de akte afdoende blijkt waarom de klant niet kan tekenen;

 • alle partijen met deze afwijkende gang van zaken akkoord gaan;

 • bovenstaande twee punten duidelijk door de notaris in de akte is opgenomen.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de notaris.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen

Meer informatie: aegon.nl/particulier/klantenservice/coronavirus

laatst bijgewerkt: 26 maart


Allianz

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Niet bekend

Aanpassingen aanvraagproces

Niet bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Niet bekend

laatst bijgewerkt: 25 maart


Argenta

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling

Verlengen bouwdepot: in overleg

Aanpassingen aanvraagproces

Renteaanbod hoeft niet door de klant ondertekend of teruggestuurd te worden. In plaats daarvan volstaat een bericht van de adviseur aan Argenta dat de klant gebruik wil maken van het renteaanbod. De geldigheidstermijnen ervan wijzigen niet.

Uitgebrachte bindende offertes blijven geldig. Getekende bindende offertes kunnen kosteloos geannuleerd worden op grond van (verwacht) inkomensverlies.

De bindende offerte mag digitaal ondertekend teruggestuurd worden. Argenta accepteert daarnaast digitale ondertekening van andere documenten, zoals bijvoorbeeld de verkoopovereenkomst.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Identificatie op afstand (tijdelijke regeling):

 • vermeld op Kopie ID of Paspoort ‘uitgebreide check uitgevoerd door [Naam adviseur]’

 •  vergelijk daarbij de persoonsgegevens van minimaal 3 documenten met elkaar:

  • bij inkomen uit loondienst: (kleuren)kopie ID of Paspoort, loonstrook en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens

  • bij inkomen uit bedrijf: (kleuren)kopie ID of Paspoort, kopie inschrijving KvK en koopovereenkomst, optioneel bankafschrift met NAW-gegevens

In verschillende situaties accepteert Argenta een waardebepaling van Calcasa. Alternatief voor de werkgeversverklaring is de Inkomensbepaling Loondienst. Dit is onderdeel van het standaard acceptatiebeleid.

Meer informatie: argenta.nl/corona

laatst bijgewerkt: 26 maart


ASN

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, mogelijkheid om deelbetalingen te doen, overwaardekrediet of maatwerk

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: asnbank.nl/veelgestelde-vragen/corona.html

laatst bijgewerkt: 25 maart


Attens Hypotheken

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Voor consumenten uitstel of verlaging van betaling mogelijk. Maatwerk voor zzp-ers en ondernemers

Aanpassingen aanvraagproces

Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden. Voor offerte wordt digitale handtekening geaccepteerd. Identificatie gebeurt digitaal

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: attens.nl/corona

laatst bijgewerkt: 25 maart


bijBouwe

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Geen, standaard preventief en bijzonder beheer

Aanpassingen aanvraagproces

Een digitale handtekening van de klant op alle retourdocumenten. Garantieverklaring binnen 3 weken akkoord door digitale handtekening of email met akkoord van klant/adviseur. De (digitale) ondertekening van de bindende offerte mag buiten de standaard 2 weken, maar wel binnen de geldigheid offerte en uiterlijk 3 dagen voor passeren

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: bijbouwe.nl/corona


BLG

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, mogelijkheid om deelbetalingen te doen, overwaardekrediet of maatwerk

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: blgwonen.nl/over-ons/maatregelen-coronavirus.html

laatst bijgewerkt: 25 maart


Centraal Beheer

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel betalingen van april, mei en juni of tijdelijk een lager maandbedrag dat later ingehaald kan worden

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: centraalbeheer.nl/service/informatie-corona

laatst bijgewerkt: 25 maart


De Hypotheker

Niet bekend


Dynamic Credit

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Geen, standaard preventief en bijzonder beheer

Aanpassingen aanvraagproces

Een digitale handtekening van de klant op alle retourdocumenten. Garantieverklaring binnen 3 weken akkoord door digitale handtekening of email met akkoord van klant/adviseur. De (digitale) ondertekening van de bindende offerte mag buiten de standaard 2 weken, maar wel binnen de geldigheid offerte en uiterlijk 3 dagen voor passeren

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: dynamiccredit.nl/verhuurhypotheek/corona

laatst bijgewerkt: 25 maart


Florius

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, uitwerking volgt

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: florius.nl/Pages/actueel/Update-coronavirus.aspx

laatst bijgewerkt: 25 maart


HollandWoont Hypotheken

Niet bekend


Hypotrust

Niet bekend


ING

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Betalingsproblemen worden individueel beoordeeld

Aanpassingen aanvraagproces

Aanpassingen volgen

Aanpassingen acceptatiebeleid

Aanpassingen volgen

Meer informatie: ing.nl/de-ing/corona/index.html

laatst bijgewerkt: 26 maart


IQWoon

Niet bekend


Lloyds Bank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: lloydsbank.nl/coronacrisis

laatst bijgewerkt: 25 maart


Lot Hypotheken

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen aanvraagproces

Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden

Hypotheekaanbod mag digitaal ondertekend worden

Identificatie kan op afstand, bijvoorbeeld door de klant tijdens een videogesprek het legitimatiebewijs te laten tonen en deze te checken. Verder verwijst Lot Hypotheken naar richtlijnen vanuit de overkoepelende organisaties.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: adviseur.lothypotheken.nl

laatst bijgewerkt: 26 maart


Merius

Niet bekend


MoneYou

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: moneyou.nl/klantenservice

laatst bijgewerkt: 25 maart


MUNT Hypotheken

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling. Deelbetalingen zijn mogelijk

Verlengen bouwdepot op verzoek

Aanpassingen aanvraagproces

Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden. Een bevestiging per mail door de adviseur volstaat

Het hypotheekaanbod hoeft pas 14 april 2020 getekend retour te komen (bij lopende aanvragen)

Passeren de aktes voor 14 april 2020? Dan hoeft het getekend aanbod niet 5, maar 3 dagen voor de passeerdatum ingezonden te worden

Digitale handtekeningen worden geaccepteerd

Aanpassingen acceptatiebeleid

Bij overbrugging op basis van KEW- en/of BEW-polissen wordt per direct een afslag van 40% toegepast. Dit was 10%

Voor klanten met inkomen uit tijdelijke contracten en/of flexwerk geldt per direct het volgende:

 • flexwerkers moeten aantonen dat de arbeidsovereenkomst nog minimaal 6 maanden loopt. Is dit niet het geval, dan accepteert MUNT het inkomen vanuit flexwerk niet;

 • tijdelijke dienstverbanden, waarbij op de werkgeversverklaring de intentieverklaring met ‘ja’ is ingevuld, worden op dezelfde manier beoordeeld als de flexwerker. Hiervoor geldt ook dat de arbeidsovereenkomst nog minimaal 6 maanden moet lopen;

 • bij tijdelijke dienstverbanden en flexwerkers, die werkzaam zijn in de branches met een hoger risico (denk hierbij aan luchtvaart, horeca, transport, non-food retail), moet vanuit de werkgever aanvullend verklaard worden dat het dienstverband nog minimaal 6 maanden zal voortduren.

Toekomstig dienstverband of een toekomstige salarisverhoging is nog steeds acceptabel, mits een onherroepelijke verklaring van de werkgever vanaf 19 maart 2020 of later met de bevestiging van het toekomstige dienstverband of salarisverhoging wordt aangeleverd. Verklaringen van vóór 19 maart 2020 worden niet meer geaccepteerd.

De termijn voor het aantonen van de dubbele lasten is gewijzigd. Het volgende is per direct van toepassing:

 • aantonen dubbele lasten bij een niet verkochte woning is standaard 24 maanden in plaats van minimaal 6 maanden. Dit geldt voor leningen met en zonder overbrugging;

 • aantonen dubbele lasten van een verkochte woning waarvan de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken is standaard 24 maanden in plaats van minimaal 6 maanden. Dit geldt voor leningen met en zonder overbrugging;

 • aantonen dubbele lasten van een definitief verkochte woning waarbij ook de bankgarantie is gesteld of de waarborgsom is gestort, dan kan de passeerdatum van de verkoop huidige woning aan worden gehouden. Wel zal er moeten worden aangetoond dat de bankgarantie is gesteld of de waarborgsom is gestort;

 • aantonen dubbele lasten van een definitief verkochte woning waarbij de bankgarantie niet is gesteld of de waarborgsom niet is gestort moeten de dubbele lasten minimaal 12 maanden worden aangetoond. Dit geldt voor leningen met en zonder overbrugging.

Meer informatie: munthypotheken.nl/corona

laatst bijgewerkt: 26 maart


Nationale-Nederlanden

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen zijn mogelijk en niet beperkt tot maximaal drie maanden. Nationale-Nederlanden biedt hierin maatwerk

Aanpassingen aanvraagproces

Tijdelijk is een digitale handtekening van de klant op alle retourdocumenten van Nationale-Nederlanden toegestaan. Bijvoorbeeld de hypotheekofferte, het SEPA-formulier en de bankgarantie, onderhandse akte en akte van depot. Naast de digitale handtekening moet de klant ook de datum van ondertekening vermelden. Dit mag een ‘geplakte’ (foto van een) handtekening zijn, een digitale handtekening m.b.v. een scan-app of een “fill&sign” vanuit de PDF-editor.

Tijdelijk is er de mogelijkheid om de klant op afstand digitaal te identificeren. Dit werkt als volgt:

 • De klant verstuurt digitaal een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de adviseur;

 • De adviseur neemt via een video-call contact op met de klant (bijv. via webcam, Facetime);

 • De adviseur controleert of het legitimatiebewijs bij de klant hoort;

 • De adviseur plaatst op het kopie legitimatiebewijs zijn of haar handtekening met de tekst ‘klant digitaal geïdentificeerd’;

 • De adviseur uploadt dit getekende document naar Nationale-Nederlanden.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie:  nn.nl/Coronavirus-COVID19.htm#hypotheek

laatst bijgewerkt: 26 maart


NIBC Direct

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen. Deelbetalingen zijn mogelijk

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: nibcdirect.nl/update-corona/

laatst bijgewerkt: 26 maart


Obvion

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De klant ervaart acute financiële stress door inkomensverlies als gevolg van het coronavirus.

 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.

 • De klant kan niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer.

 • De klant verwacht binnen drie maanden de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen.

Aanpassingen aanvraagproces

Het bindend aanbod en overige documenten mogen vanaf 19 maart digitaal door klant ondertekend worden. Dit is vooralsnog een tijdelijke regeling voor drie maanden.

De klant kan gebruik maken van:

 • Docusign

 • Stiply

 • Ondertekenen.nl

Obvion heeft de voorkeur voor de optie met gebruik van iDIN.

Let op: het digitaal ondertekenen van stukken komt niet in de plaats van identificatie en verificatie van de klant.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Overbruggingskredieten: Is de oude woning niet verkocht? Dan bedraagt het maximale overbruggingskrediet het verschil tussen 90% van de actuele getaxeerde marktwaarde en de netto schuldrest van de bestaande hypotheek. Het bovenstaande wordt ingevoerd per 27 maart 2020. Bij verkochte woningen blijft 100% van de overwaarde overbrugbaar.

Gegarandeerde (bank)spaarwaarden mogen volledig aangewend worden ter dekking van een overbrugging, mits deze bij passeren aangewend kunnen worden om de schuldrest in te lossen. Dit geldt niet voor tegoeden met een beleggingscomponent.

Dubbele woonlasten: De periode van het onderbouwen van de dubbele woonlasten wordt verhoogd van zes naar twaalf maanden. Beide wijzigingen gelden per 27 maart 2020.

Meer informatie: obvion.nl/adviseur/specials/corona

laatst bijgewerkt: 25 maart


Philips Pensioenfonds

Niet bekend


Rabobank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Identificatie via Skype of Facetime mogelijk

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: rabobank.nl/particulieren/corona/default.html

laatst bijgewerkt: 26 maart


Reaal

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling

Aanpassingen aanvraagproces

Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden. Voor offerte wordt digitale handtekening geaccepteerd. Reaal staat ook online identificatie / identificatie op afstand toe

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: reaal.nl/hypotheek/het-coronavirus-en-je-hypotheek

laatst bijgewerkt: 25 maart


Regiobank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, mogelijkheid om deelbetalingen te doen, overwaardekrediet of maatwerk

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: regiobank.nl/hypotheken/betalingsproblemen

laatst bijgewerkt: 25 maart


Robuust Hypotheken

Niet bekend


SNS

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, mogelijkheid om deelbetalingen te doen, overwaardekrediet of maatwerk

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: snsbank.nl/particulier/over-sns/sns-nieuws/je-geldzaken-en-het-coronavirus.html

laatst bijgewerkt: 25 maart


Syntrus Achmea

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Voor consumenten uitstel of verlaging van betaling mogelijk. Maatwerk voor zzp-ers en ondernemers

Aanpassingen aanvraagproces

Renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden. Voor offerte wordt digitale handtekening geaccepteerd. Syntrus staat online identificatie toe

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: syntrusachmeahypotheken.nl/corona

laatst bijgewerkt: 25 maart


Triodos Bank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Geen bekend, Triodos Bank rekent standaard geen debetrente over de openstaande achterstand op de termijnbetalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: triodos.nl/covid-19

laatst bijgewerkt: 25 maart


Tulp Hypotheken

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Geen nieuwe voorzieningen bekend

Aanpassingen aanvraagproces

Bindende aanbiedingen zullen door Tulp niet worden ingetrokken.

Digitale handtekeningen op rente-aanbod, bindende overeenkomst en koopakte worden door Tulp geaccepteerd.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Bij dossiers in de acceptatiefase rekent Tulp met het laatste bij hen bekende inkomen.

Identificatie op afstand:

 • De adviseur heeft een kopie van het identificatiebewijs ontvangen en controleert tijdens een Skype- of Facetime contact dat deze overeenstemt met het origineel.

 • Er wordt een screenshot gemaakt van het beeldscherm waarop de klant en het identiteitsbewijs zichtbaar zijn gemaakt, die wordt opgeslagen in het dossier

 • Indien de identificatie via Skype of Facetime plaatsvindt, dan wordt op de kopie het volgende genoteerd:

  • Dat de verificatie via Skype of Facetime is uitgevoerd;

  • Dat de kopie overeenstemt met het getoonde origineel;

  • De naam van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld;

  • De datum waarop de identiteit is vastgesteld;

  • De handtekening van de persoon die de identiteit heeft vastgesteld.

Indien en zodra identificatie kan worden uitgevoerd met behulp van IDIN, wordt dit geacht voldoende waarborgen te bieden om de (potentiële) klanten te identificeren.

Meer informatie: tulphypotheken.nl/faq-categories/corona/

laatst bijgewerkt: 26 maart


Van Lanschot

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling.

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Bij iedere aanvraag zal de impact van de coronacrisis op de specifieke aanvraag/aanvrager(s) onderdeel uitmaken van de kredietanalyse.

Meer informatie: vanlanschot.nl/nieuws/2020/de-persoonlijke-dienstverlening-van-van-lanschot-ten-tijde-van-het-coronavirus

laatst bijgewerkt: 26 maart


Venn Hypotheken

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: vennhypotheken.nl/nieuws/update-coronavirus

laatst bijgewerkt: 25 maart


Vista Hypotheken

Nog niet bekend

laatst bijgewerkt: 26 maart


Volksbank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, mogelijkheid om deelbetalingen te doen, overwaardekrediet of maatwerk

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: devolksbank.nl/pers/aanpak-de-volksbank-inzake-coronavirus

laatst bijgewerkt: 25 maart


Woonfonds

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

individueel, geen generieke regeling

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: woonfonds.nl/coronavirus-en-uw-hypotheek

laatst bijgewerkt: 25 maart | Voor informatie en/of advies: stuur een mail naar info@middenbrabantadvies.nl met een foto van uw hypotheek-overzicht. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie van ons. Voor spoedgevallen kunt u ook even bellen naar één van onze kantoren:

Overstappen van bank
Klik op het plaatje voor een leesbaar exemplaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s