Terrorisme en verzekeringen; hoe zit dat?

Terrorisme en verzekeringen; hoe zit dat?

Nam het onderwerp al een vlucht na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York? Na Parijs, Brussel, Londen en onlangs Barcelona kunnen we stellen dat terrorisme helaas een wereldwijd fenomeen is geworden.

Het is dan ook begrijpelijk dat er veel over mogelijke aanslagen gepraat wordt. Terrorisme kan iedereen overkomen. Als je op vakantie bent, maar ook gewoon in de metro of bij een concert. Logisch dat er steeds vaker vragen worden gesteld over terrorisme en verzekeren.

Want hoe zit het eigenlijk? Wat kun je verhalen? En op wie?

Terrorismeclausule
Na de aanslagen op het WTC in New York hebben de verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. De schades die na een aanslag ontstaan, zijn zó groot dat reguliere verzekeringsmaatschappijen dit niet alleen kunnen dragen. Daarom is de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) N.V. opgericht in mei 2003.

Veel verzekeringsmaatschappijen nemen hieraan deel, maar niet alle. Een goede reden om bij je adviseur te vragen om de voorwaarden van de verzekeraar er eens op na te laten kijken. Want als een maatschappij niet bij de NHT is aangesloten, kan hij ook geen gebruikmaken van de voordelen.

Beschikbaar: 1 miljard
Het bedrag dat de NHT beschikbaar heeft, is niet onbeperkt. De herverzekering werkt door middel van het solidariteitsprincipe: de deelnemers (verzekeraars, herverzekeraars en overheid) verdelen de kosten. Door die samenwerking is er  in totaal 1 miljard euro per jaar beschikbaar. Dat lijkt misschien veel, maar bij een aanslag kunnen de kosten snel hoger uitvallen. Is dat het geval dan wordt er uitgekeerd naar evenredigheid.

Nederlandse risico’s en materiële schade
De NHT geldt alleen voor Nederlandse risico’s. In de opsomming onderaan dit artikel lees je daar meer over. Daarbij is er alleen dekking als er directe materiële schade is. Gevolgschade is dan ook gedekt. Schade door terrorismedreiging of een valse bommelding is niet gedekt. Uitzonderingen hierop zijn reis- en annuleringsverzekeringen. Die bieden vaak wel dekking als een (geplande) reis of vakantie wordt vertraagd of afgebroken. Of niet kan plaatsvinden. De voorwaarden kunnen hierin per maatschappij verschillen. Van belang is ook dat de schade niet op andere gronden van dekking is uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een burgeroorlog, bij muiterij of bij een gewapend conflict. Krijg je een vraag over verzekeren en terrorisme, dan kun je hier maar beter direct duidelijk in zijn.

Schade indienen?
Heeft een klant een schade en wil je deze schade voor hem indienen, dan loopt het contact met de verzekeraar en niet met de NHT. De NHT werkt – als herverzekeraar –  achter de schermen. De procedure in het geval van terreuraanslag is in het ‘Protocol afwikkeling claims NHT’ vastgelegd. Er is ook vastgelegd dat de verzekeraars in de schade tot een bedrag van 7,5 miljoen euro zelf dragen (franchise).

Nog geen uitkering gedaan: toch waakzaam!
Sinds de oprichting van de herverzekeringsmaatschappij in 2003 is er nog geen beroep gedaan op de NHT. Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 kregen een vergoeding van hun eigen verzekeraar. Toch blijven de verantwoordelijken alert: begin dit jaar zijn vertegenwoordigers van NHT samen met het Verbond van Verzekeraars in Brussel geweest. Er is gesproken met de TRIP (de Belgische terrorismepool) en met Assuralia (het Belgische verbond). Doel van dit bezoek was primair om te leren van de ervaringen welke TRIP en Assuralia hebben opgedaan bij de Terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op luchthaven Zaventem en op Metrostation Maalbeek.

Wat als…

Komt het zover in Nederland en moet er een beroep worden gedaan op de NHT? Dan is er werk aan de winkel. De verzekeraars die aankloppen bij de NHT moeten zoveel mogelijk informatie aanleveren, waardoor de NHT snel een overzicht heeft van alle omstandigheden om een oordeel te vellen. Hiervoor is van belang dat ook de klanten, die de schade in eerste instantie bij hun verzekeraar melden, zoveel als mogelijk informatie verschaffen en stukken aanleveren. Daarbij speelt het intermediair een grote rol.

Wat is verzekerd?

Onroerend goed: als de verzekering betrekking heeft op onroerend goed, dan moet dit onroerend goed in Nederland zijn.

Voer- en vaartuigen: als de verzekering betrekking heeft op voer- en vaartuigen, moet dit voer- of vaartuig in Nederland geregistreerd zijn.

Schade tijdens vakantie: als de verzekering een schadeverzekering is die betrekking heeft op risico’s tijdens een reis/vakantie, moet de verzekering in Nederland zijn afgesloten. De verzekering moet een looptijd van vier maanden of minder hebben.

Andere soorten schade: in het geval van andere soorten schadeverzekeringen, waaronder bedrijfsschade, maar ook leven- en natura-uitvaartverzekeringen, moet de verzekeringnemer in Nederland wonen. Als het gaat om een bedrijf, moet de vestiging zich in Nederland bevinden.

Medische kosten worden altijd via de basisverzekering vergoed.

Bron: Adfiz i.s.m. Lindenhaege | 31 augustus 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s