Aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren (en uw vakantie).

Aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren

We hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad: huisdieren die een ander schade berokkenen. Als een huisdier schade maakt, dan is volgens de wet de eigenaar van het huisdier aansprakelijk voor de schade. Het komt erop neer dat als een huisdier schade veroorzaakt, de eigenaar van het huisdier zijn aansprakelijkheidsverzekering moet aanspreken. Zelfs als u zelf niet degene bent die de hond uitlaat, kunt u alsnog aansprakelijk zijn als het dier een andere hond bijt. Dat is wettelijk zo geregeld.

Aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren

U bent als dierenbezitter ‘aansprakelijk’ als uw (huis)dier schade veroorzaakt. Dat u aansprakelijk bent, wil niet per definitie zeggen dat u ook ‘schuld’ hebt.

Ook als uw dier per ongeluk iets stuk maakt, zonder dat u dat had kunnen voorkomen, bent u volgens de wet aansprakelijk. De term ‘aansprakelijk’ betekent dus dat u verantwoordelijk wordt gehouden voor de aangerichte schade.

U bent dus ook verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Deze kosten kunt u dekken met een aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is in de meeste gevallen  hetzelfde eigen risico van toepassing als bij overige schades. Alleen bij ASR kunt u als verzekerde kiezen voor een apart eigen risico voor huisdieren van €250, terwijl dit bij Turien & Co juist altijd €0 is, ongeacht het eigen risico.

Voorbeeld
Stel, u bent uw hond aan het uitlaten op een plek waar honden los mogen lopen, en uw hond rent ineens een kat achterna. In zijn vaart botst uw hond tegen een oude dame op die hierdoor valt en haar heup breekt.

Dit is een vervelende situatie waar u in principe weinig aan had kunnen doen. U bent in dit geval niet schuldig, maar wel aansprakelijk voor de geleden schade. Het is uw verantwoordelijkheid om de schade te vergoeden. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft, bent u in de meeste gevallen voor deze kosten gedekt. In de polisvoorwaarden kunt u terugvinden of de aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren ook dekking biedt.

Hoewel het voorbeeld een illustratie geeft voor ‘aansprakelijkheid’, is het natuurlijk niet op alle situaties toepasbaar. In principe is de hoofdregel ‘de eigenaar is aansprakelijk’ leidend. Door de onvoorspelbaarheid van dieren en het feit dat elke situatie verschillend is, zal er per geval bekeken moeten worden wie er aansprakelijk is en, indien van toepassing, wie er schuld heeft.

Wat gebeurt er als uw huisdier schade aanricht bij een ander?

Wanneer uw dier iets stuk maakt van een ander, bent u aansprakelijk voor de geleden schade. Hierbij maakt het niet uit of het om materiële of letselschade gaat: u bent verantwoordelijk voor het vergoeden van de geleden schade.

Zeker als uw dier iemand ernstig verwondt kunnen de (medische) kosten flink oplopen. Om deze reden is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren, dan moet u namelijk zelf opdraaien voor de gemaakte kosten.

Wat gebeurt er als er sprake is van ‘eigen schuld’?

Als uw dier schade aanricht door uw schuld, dan bent u doorgaans niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren. U bent in een dergelijk geval niet alleen aansprakelijk voor de schade – u heeft ook schuld.

Voorbeeld
Stel, u laat uw hond los lopen op een plek waar dat niet mag. Als op die plek een spelend kind wordt gebeten door uw hond, bent u aansprakelijk. Ook al was het niet uw bedoeling om de situatie te veroorzaken, u heeft wel uw hond los laten lopen een plek waar dat niet is toegestaan. In dit geval bent u nalatig geweest: u had uw hond immers moeten aanlijnen. De geleden schade wordt om deze reden niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren. U bent zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade.

Wanneer degene die schade lijdt ook ‘eigen schuld’ heeft, wil dat niet meteen zeggen dat u niet aansprakelijk bent. Ook hier geldt de hoofdregel dat u als eigenaar aansprakelijk bent voor de schade die uw dier aanricht. Zelfs als de zaak voor de rechter komt, is de kans klein dat u niet-aansprakelijk wordt gesteld. Als u aansprakelijk wordt gesteld zult u bovendien zelf het tegendeel moeten bewijzen. Een andere mogelijkheid is dat de kosten van de schade worden verdeeld over uzelf en degene die de schade heeft geleden. Dit gebeurt doorgaans alleen in gevallen waarbij degene die schade heeft geleden ook zelf op de hoogte was van het risico.

Hoe zit het met professionele diensten?

Wanneer u gebruikmaakt van een professionele dienst, zoals een uitlaatdienst of huisdierenhotel, dan ligt de zaak iets gecompliceerder. In principe blijft u als eigenaar hoofdaansprakelijk voor schade die door uw dier wordt aangericht.

Echter, omdat u gebruikmaakt van een professionele dienst, mag er ook tot op zekere hoogte iets worden verwacht. U gaat er immers van uit dat uw dier in handen is van mensen die op professionele wijze met dieren omgaan. Het zal sterk van de omstandigheden afhangen hoe een dergelijke situatie uitpakt. In de meeste gevallen zal uw verzekeraar de geleden schade gewoon vergoeden, mits u daarvoor verzekerd bent.

Uitlaatdienst

Als u gebruikmaakt van een uitlaatdienst, dan maakt u gebruik van een professionele service. U mag dus een bepaalde mate van professionaliteit verwachten. Als uw hond schade veroorzaakt en de uitlaatdienst is nalatig geweest, dan kunt u ervoor kiezen de uitlaatdienst aansprakelijk te stellen. Tot er is bewezen dat de uitlaatdienst verantwoordelijk was voor de geleden schade, bent u als eigenaar van de hond aansprakelijk. U bent dus ook verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. In de praktijk zal uw aansprakelijkheidsverzekering de schadekosten gewoon dekken. Dit is vaak goedkoper dan een gang naar de rechter.

Hondencursus

Ook bij hondencursussen geldt de regel: de bezitter is aansprakelijk. Pas als hard gemaakt kan worden dat de instructeur nalatig is geweest (bijvoorbeeld omdat hij of zij onvoldoende was opgeleid), kan de hondenschool aansprakelijk worden gesteld. De omstandigheden spelen dus wel een rol, maar in de praktijk is de bezitter in de meeste gevallen aansprakelijk.

Als een hond een andere hond bijt, moet de bezitter van de bijtende hond de schade betalen. Als de hondenschool een fout maakt, kan de hondenschool aansprakelijk gesteld worden.

Met uw huisdier op vakantie

Steeds meer mensen nemen hun huisdier mee op vakantie. Of het nu om een hond, kat of paard gaat, het is belangrijk dat uw dier goed verzekerd is.

Hoewel er speciale (aanvullende) reisverzekeringen voor dieren bestaan, richten deze verzekeringen zich meestal alleen op medische kosten (dierenartskosten) in het buitenland. Wanneer uw dier schade aanricht, wordt dit dus niet altijd gedekt door de reisverzekering.

Zeker op nieuwe, onbekende plekken, kunnen dieren zich onvoorspelbaar gedragen. Het is daarom belangrijk u goed te verzekeren voor schade die wordt aangericht door uw (huis)dier. Bovendien is het in sommige landen zelfs verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren te hebben.

Geregistreerde dieren

Heeft u al een aansprakelijkheidsverzekering, of bent u aan het overwegen er een te nemen, dan is raadzaam de polisvoorwaarden goed te controleren. Sommige aansprakelijkheidsverzekeringen dekken namelijk alleen de kosten van ‘geregistreerde’ dieren. Voorbeelden van geregistreerde dieren zijn paarden, honden en katten. Niet-geregistreerde dieren zijn bijvoorbeeld cavia’s, konijnen en vissen.

Officiële documenten

Gaat u met uw huisdier op vakantie, dan is het ook van belang dat u kunt aantonen dat het dier van u is. Neem dus altijd het paspoort of de papieren van het dier mee op vakantie. Zelfs als u met de auto de grens oversteekt naar een ander Europees land, kan het voorkomen dat u gecontroleerd wordt. Douanebeambten en politieagenten mogen u namelijk altijd controleren. Ook wanneer u bent aangekomen op uw bestemming is het belangrijk dat u de papieren van uw huisdier kunt tonen. Boswachters, campinghouders en vakantiehuishouders mogen namelijk ook vragen naar deze documenten.

Als uw dier schade aanricht, moet kunnen worden vastgesteld dat u de eigenaar van het dier bent. Als u dit niet kunt aantonen, kan het proces van aansprakelijkheids-stelling en vergoeding onnodig gecompliceerd worden. Tel daarbij op dat sommige verzekeringsmaatschappijen de schade niet vergoeden als blijkt dat u zich niet aan de regels (het laten zien van de papieren) heeft gehouden.

Regelgeving in andere landen

Als u met uw huisdier op vakantie gaat naar een ander land, is het raadzaam om de regelgeving rond huisdieren in dat land goed te controleren. Zo is het in Duitsland bijvoorbeeld verplicht om bij honden een gordel om te doen in de auto, en zijn er landen waar bepaalde hondenrassen verplicht een muilkorf moeten dragen. Als u op doorreis bent, is het verstandig om de regelgeving te controleren van alle landen waar u doorheen rijdt.

Als bij eventuele schade blijkt dat u in overtreding was, zal uw verzekeringsmaatschappij de schade doorgaans niet vergoeden. Als u zich had verdiept in de regelgeving van het land, had u immers kunnen weten dat u in overtreding was. Oftewel, u had de overtreding kunnen voorkomen. In een dergelijk geval wordt u niet alleen aansprakelijk gesteld: u bent ook schuldig. Naast de schadekosten, moet u dan ook rekening houden met een boete (en/of een andere straf), en kosten die worden gemaakt bij aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld de kosten voor inbeslagname en/of transport van uw dier). Als u zich netjes aan de regels houdt, en uw dier richt schade aan, dan wordt de schade doorgaans wel vergoed door de verzekeringsmaatschappij. U bent dan namelijk niet schuldig aan een overtreding.

Met uw hond op vakantie

Steeds meer landen in Europa stellen de aansprakelijkheidsverzekering voor honden verplicht. Het is dus belangrijk dat u een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voordat u naar deze landen gaat. In heel Frankrijk, Spanje, Denenmarken en Italië is deze aansprakelijkheidsverzekering voor honden verplicht. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is de verzekering in steeds meer regio’s wel verplicht, maar nog niet in elke. Ook zijn er landen waar de verzekering niet verplicht is, zoals in België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Ieder land stelt zelf de lijst met gevaarlijke honden samen. Op iedere lijst komen meestal wel dezelfde rassen voor, zoals de Pit Bull Terrier, de Rottweiler en de Mastiff. In Nederland gelden 21 honden als ‘risico honden’. Deze lijst geldt als goed uitgangspunt voor het buitenland.

Het niet hebben van een aansprakelijkheidsverzekering voor honden kan in deze landen oplopen tot een boete van wel €10.000.

Land/regio Alle honden Gevaarlijke honden
Italië Nee Ja
Denenmarken Ja Ja
Frankrijk Nee Ja
Spanje Nee Ja
Berlijn (DEU) Ja Ja
Hamburg (DEU) Ja Ja
Nedersaksen (DEU) Ja Ja
Thüringen (DEU) Ja Ja
Sleeswijk-Holstein (DEU) Ja Ja
Saksen-Anhalt (DEU) Ja Ja
Baden-Württemberg (DEU) Nee Ja
Brandenburg (DEU) Nee Ja
Hessen (DEU) Nee Ja
Noordrijn Westfalen (DEU) Nee Ja
Rijnland-Palts (DEU) Nee Ja
Saarland en Saksen (DEU) Nee Ja
Wenen (AUT) Nee Ja
Opper Oostenrijk (AUT) Nee Ja
Steiermark (AUT) Nee Ja
Basel-Land (CHE) Nee Ja
Basel-Stadt (CHE) Nee Ja
Bern (CHE) Nee Ja
Genève (CHE) Nee Ja

Dierenpensions

Als u besluit uw huisdier niet mee te nemen op vakantie, kunt u ervoor kiezen uw dier onder te brengen in een pension. Wanneer u gebruikmaakt van deze dienst, zijn er wel een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Voordat u een overeenkomst sluit is het bijvoorbeeld belangrijk dat u de algemene voorwaarden van het pension doorneemt. Hier kunt u onder andere terugvinden welke procedures het pension hanteert rond aansprakelijkheid bij eventuele ziekte of overlijden van uw dier, en eventuele schade die uw dier aanricht.

Bij het doornemen van de algemene voorwaarden zijn er doorgaans een viertal clausules die, wat betreft aansprakelijkheid, extra aandacht verdienen:

  • Verantwoordelijkheden van de eigenaar van het dier
  • Verantwoordelijkheden van het dierenpension
  • Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst
  • Aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheden van de eigenaar van het dier
In deze clausule staat vermeld wat de verantwoordelijkheden en plichten zijn van de consument (de eigenaar van het dier). Zo kan het bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid zijn om belangrijke informatie door te geven aan het pension. Denk hier bijvoorbeeld aan informatie over bepaalde ziektes, allergieën, of bijzonder gedrag van het dier. Als het pension vervolgens, door gebrek aan deze informatie, niet op een adequate manier voor het dier kan zorgen, dan kan het pension achteraf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Het was immers uw plicht om de informatie door te geven.

Verantwoordelijkheden van het dierenpension
In deze clausule staat vermeld wat de verantwoordelijkheden en plichten zijn van de ondernemer (het dierenpension). In deze clausule worden de taken en verantwoordelijkheden van het pension vastgelegd. In veel gevallen wordt hier gesteld dat het dierenpension conform de gesloten pensionovereenkomst, gedurende de overeengekomen periode, de overeengekomen verzorging en huisvesting verleent op een wijze, zoals het een ‘vakbekwame’ ondernemer betaamt. Oftewel, van het dierenpension mag een bepaalde mate van professionaliteit worden verwacht.

Gevolgen van niet nakomen van de pensionovereenkomst
In deze clausule staan regelingen en procedures omschreven die van kracht zijn als een partij een of meerdere afspraken niet nakomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet op tijd afleveren of ophalen van een huisdier door de eigenaar. De kosten die hierbij worden gemaakt, moeten dan worden vergoed door de eigenaar van het dier. Aan de andere kant kan gesteld worden dat als het dierenpension op de aanvangsdatum van de overeenkomst geen plek heeft voor het dier, het pension met een oplossing moet komen en eventuele bijkomende kosten moet betalen.

Aansprakelijkheid
In deze clausule staan situaties omschreven waarin de eigenaar van het dier of het dierenpension aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. Hier wordt in de meeste gevallen vastgelegd dat het pension tegenover de eigenaar van het dier aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan het pension, dan wel aan personen die in opdracht van het pension incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. Het pension is in een dergelijk geval verantwoordelijk voor het vergoeden van de geleden schade. Ook worden in deze clausule scenario’s vastgelegd waarin de eigenaar van het dier aansprakelijk kan worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan schade die, tijdens de overeengekomen verblijfsperiode, door het dier wordt toegebracht aan het pension of aan derden.

Let op!
Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde voorwaarden slechts als voorbeeld fungeren. Voor de juiste informatie rond de voor u geldende voorwaarden, dient u de algemene voorwaarden te raadplegen voor het specifieke pension waar u het dier wilt onderbrengen.

Wat gebeurt er als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft?

Ook als u geen aansprakelijkheidsverzekering hebt lopen, bent u volgens de wet nog steeds ‘aansprakelijk’. U dient in dit geval zelf de schade te vergoeden.

Omdat de kosten rond schade in sommige gevallen flink kunnen oplopen (denk aan letselschade), is het raadzaam een aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren af te sluiten. Als u (huis)dieren heeft, is het bovendien verstandig de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering te controleren. Hier kunt u namelijk terugvinden voor welke zaken u wel of niet gedekt bent.

Bron: website van het Aansprakelijksverzekering Informatie Centrum

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s