Verzeker je eigen bedrijf. Welke zakelijke risico’s loop je?

Verzeker je eigen bedrijf. Welke zakelijke risico’s loop je?

Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van je bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waarvoor je je kunt verzekeren. Welke zakelijke risico’s loop je met een eigen bedrijf en hoe kun je je hiertegen verzekeren?

Ziek of arbeidsongeschikt

Jij of je personeel kan ziek worden, arbeidsongeschikt raken of tijdelijk met verlof gaan vanwege een zwangerschap

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt raakt, zit je als ondernemer zonder inkomsten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je je als zelfstandige verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt met deze verzekering alsnog een inkomen.

  • Ongevallenverzekering

Raak jij of een medewerker door een ongeval arbeidsongeschikt, dan keert een ongevallenverzekering een eenmalig bedrag uit. Het is ook mogelijk om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Soms is een ongevallenverzekering voor jou als werkgever zelfs verplicht. Check wel de specifieke voorwaarden die aan een verzekering zijn verbonden.

  • Ziekteverzuimverzekering

Heb je personeel in dienst en wordt een medewerker ziek of arbeidsongeschikt, dan betaal je als werkgever maximaal twee jaar minstens 70% van het laatste loon door aan deze werknemer. Vaak is in een cao zelfs vastgelegd dat het om 100% gaat. Tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim kun je je verzekeren via een ziekteverzuimverzekering.

  • Zwangerschapsuitkering

Wanneer je als ondernemer tijdens je zwangerschapsverlof een zwangerschapsuitkering wilt ontvangen die overeen komt met het inkomen dat je normaal als zelfstandige verdient, dan kun je je hiervoor verzekeren. Dit kan tot een maximale dagvergoeding. Als een medewerker van je zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werkgever kun je deze uitkering voor haar aanvragen. Jij ontvangt de uitkering en betaalt tijdens het verlof het loon door aan je werknemer.

Schade door product of dienst

Iemand kan (financiële) schade oplopen door jouw product of dienst. Ook kan een medewerker gewond raken tijdens het werk. Je kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. Om je te beschermen tegen de financiële gevolgen hiervan sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  • Conflict met leverancier of klant

Als ondernemer kun je in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor je een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn.

  • Schade aan je pand

Jouw bedrijfspand kan schade oplopen bij brand, maar ook door extreme weersomstandigheden zoals storm en bliksem. De schade die ontstaat door deze invloeden, verzeker je via een opstalverzekering.

  • Schade aan voorraad en inventaris

Door een inbraak kan je voorraad of inventaris schade oplopen. Ook kan het (deels) verloren gaan of beschadigd raken door brand- en waterschade. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Heb je een bedrijf aan huis? Dan kan het uitbreiden van jouw inboedelverzekering ook voldoende zijn. Check dit goed voor je een verzekering afsluit.

Klanten die niet betalen

Het kan zijn dat u zakelijke klanten hebt die niet (kunnen) betalen. Levert u op rekening, dan kunt u een kredietverzekering afsluiten. U weet dan zeker dat u uw geld krijgt via de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij neemt de vordering dan over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen.

Te laag pensioen

Iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt krijgt in Nederland een AOW-uitkering, ook de zelfstandige ondernemer. Wil je een hoger inkomen dan dit minimum, dan moet je hiervoor andere voorzieningen treffen. Voor werknemers geldt dat ze vaak een pensioen opbouwen via hun werkgever. Wat betekent dit voor jouw bedrijf met personeel? En hoe zit het met je eigen oudedagsvoorziening? Wat kun je doen voor je medewerkers?

  • Pensioenvoorziening

Je kunt je medewerkers een aanvullende pensioenvoorziening aanbieden. Vaak is dit in de cao of in een bedrijfstakpensioenfonds geregeld. Je moet daarbij wel voldoen aan de eisen van de Pensioenwet (PW). Deze wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder om te voldoen aan de pensioenafspraken. Laat je eerst goed informeren over wat deze taken en verantwoordelijkheden betekenen voor jouw bedrijf.

Bedrijfsstagnatie

Je onderneming kan stil komen te liggen, omdat het getroffen wordt door bijvoorbeeld het wegvallen van stroom of gas, maar ook vanwege een inbraak of brand. Om jezelf te verzekeren voor het niet ontvangen van inkomsten in die periode, sluit u een bedrijfsschadeverzekering af.

Nabestaanden blijven achter

Wat als je compagnon komt te overlijden en zijn of haar erfgenamen komen aanspraak maken op hun aandeel in het bedrijf? Of hoe gaat het met jouw nabestaanden als jijzelf weg valt?

  • Compagnonsverzekering

Run je samen met een compagnon een onderneming en komt je compagnon te overlijden, dan hebben de erfgenamen recht op een deel van het bedrijf. Om het voortbestaan van je bedrijf niet in gevaar te laten komen, keert de compagnonsverzekering een bedrag uit waarmee je het aandeel van je compagnon kunt overkopen.

  • Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering komt er een vastgesteld bedrag vrij als jij of de partner met wie je samenwoont komt te overlijden. Met dit bedrag kan de overgebleven partner bijvoorbeeld de hypotheek (deels) aflossen of minder gaan werken. Zo voorkom je dat je partner financieel in de problemen komt wanneer jij komt te overlijden.

Tip!

Sommige risico’s kunt u beperken of zelfs voorkomen door het treffen van extra maatregelen of het wijzigen van processen. Breng dan ook alle risico’s voor uw bedrijf in kaart en bepaal aan de hand daarvan voor welk risico een verzekering noodzakelijk is. U kunt dit overzicht zelf maken, maar als onafhankelijk financieel adviseur kunnen wij u daar ook bij helpen. Zo weet u zeker dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt.

Neem voor een vrijblijvende risico-analyse contact op met Midden Brabant Advies. Telefonisch 013-5212001 of per mail info@middenbrabantadvies.nl

Peter Dirks, directeur-eigenaar / Midden Brabant Advies

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s