Vacature Hypotheek- en Financieel Adviseur bij Midden Brabant Advies

In verband met explosieve groei van ons klantenbestand, adviesbestand en doorgroei van onze adviseurs, zoekt Midden Brabant Advies (vestigingen in Oisterwijk, Udenhout-Tilburg, Haaren en Vught) gedreven en Wft gecertificeerd financieel adviseurs met affiniteit voor hypotheekadvies. De adviseurs moeten zelfstandig kunnen werken, gevoel hebben voor relatiebeheer en gericht zijn op het verstrekken van financiële toekomstplannen.  Bereid zijn om alle voorkomende advieswerkzaamheden inzake verzekeringen en hypotheken op te pakken. Aandacht hebben voor het verder versterken van de bestaande klantenportefeuille; zowel qua verdieping als verbreding. De functie biedt vele uitdagingen en mogelijkheden voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling.

MBA_logo_kleur2

Functieprofiel Hypotheek- en Financieel Adviseur Midden Brabant Advies

Onderstaande taakbeschrijving op het terrein van de advisering en/of bemiddeling in consumptief krediet, hypothecair krediet, elektronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, beleggingsobjecten, pensioenen *) en beleggingen binnen ons kantoor is van toepassing.

De Hypotheek en Financieel Adviseur wordt in deze functie aangestuurd, begeleid en gecontroleerd door de zogenaamde (per productgroep vastgestelde) feitelijk leidinggevende. Binnen Midden Brabant Advies draagt de directie (heer P.J.M. Dirks MBA) de eindverantwoordelijkheid; aan wie de Hypotheek en Financieel Adviseur rechtstreeks rapporteert en verantwoording aflegt.

De voor de uitoefening van de functie te hanteren procedures en processen staan beschreven op het intranet (server) van Midden Brabant Advies. Bij deze taak behoren de volgende verantwoordelijk- en bevoegdheden.

Verantwoordelijkheden hypotheek- en financieel adviseur

Algemeen:

 • Het verstrekken van informatie en advies aan (potentiële) klanten van Midden Brabant Advies
 • Het gestructureerd verwerken van informatie en advies in de voor de organisatie beschikbare expert- en klantsystemen
 • Het invullen van (aanvraag-)formulieren voor een verzekering en/of hypotheek
 • Het actueel houden van het eigen klantenbestand
 • Het opstellen van offertes
 • Controleren van de polissen uit het eigen klantenbestand
 • Afspraken maken voor klantenbezoek of -ontvangst
 • Van de financier/verzekeraar ontvangen polissen controleren op juistheid en (laten) verzenden aan de klant
 • Het verzorgen van de communicatie met de cliëntadviseurs
 • Het zijn van een aanspreekpunt voor de klanten

Commercie, Verkoop en Acceptatie:

 • Het beoordelen van de aanvraag tot hypotheek en/of verzekering in relatie tot het acceptatiebeleid van de financier(s)/verzekeraar(s)
 • Ontvangen offertes bespreken met de klant
 • Het opstellen van een klantprofiel
  • Het beoordelen en vaststellen van de kennis over het product/de dienst van de klant
  • Het vaststellen van de bekendheid van de klant met het product/de dienst
  • Het vaststellen van de doelstelling van de klant
  • Het vaststellen van de risicobereidheid van de klant
 • Analyse van de (te verzekeren) risico’s van de klant
 • Het verstrekken van adviezen aan de klant onder ander over het juiste product/ de aan te bevelen financier/verzekeraar
 • Analyse van het klantenbestand en het maken van een verkoopplanning
 • Het ontwikkelen en voorbereiden van commerciële acties
 • Het bezoeken van (potentiële) klanten
 • Het beoordelen van het totale financiële pakket van een klant
 • Het beoordelen van het totale productenpakket van financiers en verzekeraars
 • Het voorstellen van maatregelen in het kader van risicobeheer op polis- en verzekeraarniveau
 • Het bijhouden van de vakkennis voor zover relevant voor het optimaal vervullen van de toebedeelde taken
 • Het zijn van een aanspreekpunt voor de klanten

Communicatie:

 • Klanten:
  • Informatieverstrekking over voortgang en resultaat
  • Betrokkenheid bij afwikkeling van klachten en complimenten
  • Aanspreekpunt voor vragen
  • Betrokken bij complexe financiële vraagstukken en omvangrijke schaden
 • Binnendienst:
  • Overdracht van verkregen informatie en voortgang
  • Rapportage over de voortgang binnendienst en eventuele interventie
 • Extern:
  • Met accountmanagers van financiers/verzekeraars
  • Met (ingeschakelde) financieel en/of verzekeringsexperts
  • Met overige (ingeschakelde) adviseurs

Bevoegdheden

 • Met betrekking tot de bovengenoemde taken is de financieel adviseur bevoegd om conform de richtlijnen van het kantoor zorg te dragen voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • Ingeval een richtlijn in de praktijk onduidelijk blijkt te zijn, zal met de verantwoordelijke directie in een specifieke situatie overleg plaatsvinden over de handelwijze. De beslissing van de directie zal vervolgens de leidraad zijn voor de verdere uitvoering

Verklaringen

Bij sollicitatie en acceptatie van de functie van Hypotheek- en Financieel Adviseur binnen Midden Brabant Advies verklaart de medewerker nadrukkelijk het volgende:

 • Deskundig te zijn op het terrein van de toebedeelde taken (cq de deskundigheid zich eigen te maken)
 • In bezit te zijn van alle voor de functie relevante Wft-diploma’s
 • (Permanente) scholing te volgen op het vakgebied; conform vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft), vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • De regels van het kantoor en de wettelijke voorschriften geldend voor de financiële dienstverlener na te leven
 • Niet gehinderd te zijn door een non-concurrentiebeding van de huidige (of voormalige) werkgever

De kandidaat Hypotheek en Financieel Adviseur verklaart nadrukkelijk dat er ten aanzien van zijn/haar persoon geen feiten en/of omstandigheden moeten worden gemeld in het kader van de betrouwbaarheid welke voor een financiële dienstverlener buiten twijfel dient te staan.

Rapportage over de werkzaamheden

De medewerker rapporteert rechtstreeks aan de eindverantwoordelijke directie. Rapportage vindt mondeling plaats tijdens het gebruikelijke dagelijkse overleg (en minimaal eens per week op vrijdag (eind van de dag) met behulp van het binnen de organisatie gebruikte standaardsjabloon). Alsdan besproken (en benoemde) bijzondere zaken worden direct schriftelijk vastgelegd.

MIDDEN BRABANT ADVIES  |  MBA DIRECT  |  P.J.M. (Peter) Dirks MBA  |  Directeur | 013-5212001 | Postbus 111  5060 AC Oisterwijk

MBA_logo_kleur2

*) Ten aanzien van pensioenadvies en –beheer werkt Midden Brabant Advies samen met de specialisten van JA Pensioen. Voor bankzaken (betalen en sparen) is er een exclusieve samenwerking met RegioBank.

 

Een gedachte over “Vacature Hypotheek- en Financieel Adviseur bij Midden Brabant Advies

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s