SNS Retail Bank > Tier-1 solvabiliteit ratio SNS nu al op orde

SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 87 miljoen in 2011

     

Nettowinst kernactiviteiten van € 335 miljoen

 • Sterke stijging nettowinst SNS Bank tot € 262 miljoen, mede door hogere rentemarge en winst uit terugkoop van eigen schuldpapier
 • Sterke stijging nettowinst REAAL tot € 257 miljoen, positief beïnvloed door winst op derivaten; duidelijke stijging onderliggende winst naar € 203 miljoen
 • Nettoverlies Zwitserleven van € 91 miljoen door bijzondere waardevermindering op goodwill van netto € 107 miljoen; onderliggend resultaat licht hoger op € 55 miljoen
 • Algemene verbetering klanttevredenheidniveaus; meer dan 100.000 nieuwe klanten SNS Bank
 • Kostenreductie- en integratieprogramma’s op schema; 80% van beoogde kostenreductie van € 200 miljoen op jaarbasis gerealiseerd

Afnemend nettoverlies Property Finance van € 248 miljoen

 • Forse daling bijzondere waardeverminderingen tot € 251 miljoen (-68%)
 • Totale kredietlimieten afgebouwd met € 1,4 miljard tot € 5,5 miljard (-20%)
 • Internationale kredietlimieten gedaald met € 0,9 miljard tot € 2,2 miljard (-30%)

Solvabiliteit verbeterd, programma kapitaalvrijval op schema

 • Core Tier 1 ratio bankactiviteiten stijgt tot 9,2% (2010: 8,1%)
 • Kapitaaltekort EBA van SNS Bank teruggebracht van € 159 miljoen naar € 32 miljoen ultimo 2011
 • DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten stijgt tot 203% (2010: 195%); solvabiliteit gebaseerd op de driemaands gemiddelde rentecurve van het vierde kwartaal 2011: 229%
 • Kredietlimieten SNS Zakelijk daalden met € 1,6 miljard tot € 5,8 miljard (-22%)
 • Ultimo 2011 is 85% van de € 700 miljoen, te bereiken medio 2012, onder het kapitaalvrijvalprogramma gerealiseerd

“Ik ben tevreden over de prestaties die we in 2011, ondanks de forse tegenwind vanuit de economie en de financiële markten, hebben geleverd. We realiseerden een nettowinst van € 87 miljoen. Onze kernactiviteiten toonden zich veerkrachtig en we wisten meer klanten aan ons te binden en verbeterden de klanttevredenheid, terwijl we erin slaagden onze kosten te reduceren. De solvabiliteitsratio’s bij zowel onze bank- als verzekeringsactiviteiten verbeterden. Het nettoverlies bij Property Finance, hoewel nog steeds aanzienlijk, daalde fors. Het terugbrengen van de kredietlimieten van het oude Property Finance als onderdeel van de afbouw loopt met bijna € 3 miljard voor op de door ons beoogde € 2 miljard. Tegen de achtergrond van grote onzekerheid van de financiële en vastgoedmarkten, blijven we ons richten op het uitvoeren van onze strategische prioriteiten” aldus Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s