Boomkweker, Tuinder, Agrarier opgelet: nieuwe mogelijkheden voor wat betreft de brede weersverzekeing

Mogelijkheden Brede Weerpolis aangescherpt

Beter beschermd tegen het weer Het weer kent steeds vaker extremen: droogte, zware regen, noem maar op. De invloed van het weer op bedrijven met open teelten wordt alleen maar groter. Daar speelt de Brede Weerpolis van de Onderlinge Waterschade Verzekeringen (OWV) nu nog beter op in.

De Brede Weerpolis, een initiatief van de Onderlinge Weerschade Verzekeringen (OWV), zag in 2010 het licht. Wij ondersteunen het initiatief van harte en zijn – als adviseur – zeer geinteresseerd voor wat betreft de totstandkoming van de verbeterde verzekeringspolis. Op grond van de eerste ervaringen hebben de betrokken verzekeraars kans gegrepen om de polis in 2011 nog beter te laten aansluiten op de wensen uit de praktijk. Daarom is besloten om de voorwaarden aan te scherpen met vier extra keuzemogelijkheden:

 • laag of hoog eigen risico
  Voor de negen verzekerde weerrisico’s én elk afzonderlijk gewas kunnen telers kiezen voor een apart eigen risico. De keuze voor het eigen risico is aan de ondernemer zelf, afhankelijk van zijn bedrijfsomstandigheden en risicoperceptie. Akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en bollentelers kunnen zelfs besluiten het hagelschaderisico tegen 10% eigen risico te verzekeren. Uiteraard is de premie lager als de teler kiest voor een hoger eigen risico. 
 • vereenvoudiging vaste neerslagdrempelwaarden voor water- en droogteschade
  Voor het waterschaderisico gelden vanaf 2011 vaste neerslagdrempelwaarden voor alle gewassen en alle grondsoorten. Voor fruitgewassen gelden hogere neerslagdrempelwaarden. De drempelwaarde voor het droogteschaderisico is afhankelijk van de grondsoort. 
 • hogere verzekerde bedragen mogelijk
  In 2011 is het mogelijk om – binnen een bepaalde bandbreedte – voor hogere verzekerde bedragen te kiezen. 
 • lage premie voor minder risicogevoelige gewassen of keuze om twee gewassen niet te verzekeren
  Tot slot biedt de polis vanaf 2011 akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers de mogelijkheid om maximaal twee gewassen buiten de verzekering te houden. Telers kunnen ook kiezen voor het hoogste eigen risico voor bepaalde gewassen, waardoor ze een lagere premie betalen.

Premietermijn opgeschoven

Daarnaast hebben OWV en LTO bij het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) erop aangedrongen de uiterste termijn van premiebetaling op te schuiven. In 2010 moest de ondernemer in één keer vóór 1 augustus de brutopremie betalen. Het verzoek is onlangs ingewilligd, waardoor OWV de premie voortaan in twee delen in rekening kan brengen.

Acceptatie en overstap

Zonder hagelschade vóór de datum van aanmelding bij OWV, accepteert OWV al uw relaties. Als er wel hagelschade is opgetreden, geldt er maatwerk. Als u vóór 1 mei 2011 overstapt, voeren we de gewassen van onze ToplandLandbouwPolis af en de al betaalde premie krijgt u terug.

Hebt u nog vragen? Mail naar info@middenbrabantadvies.nl

 • Concreet:

Brede Weerpolis 2011 meer bedrijfsgericht

De Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV) biedt vanaf 2011 een sterk verbeterde brede weerverzekering aan. Het nieuwe verzekeringsproduct komt nu beter tegemoet aan de wensen uit de praktijk en voldoet aan de eisen van de overheid, die ook in 2011 weer een forse subsidie op de premie beschikbaar stelt.

OWV heeft de Brede Weerpolis op de volgende punten verbeterd en daardoor aantrekkelijker gemaakt:

 1. Telers kunnen voor elk weerrisico en elk gewas kiezen tussen een laag (30%) en een hoog (50%) eigen risico.
 2. Sterk vereenvoudigde vaste neerslagdrempelwaarden (geldt voor water- en droogteschade).
 3. De maximale uitkering voor schade door extreme regenval en droogte is verhoogd van 25% naar 70% van het verzekerde bedrag (bij 30% eigen risico).
 4. Mogelijkheid om hogere verzekerde bedragen te kiezen.
 5. Lage premie voor minder risicogevoelige gewassen of keuze tot 2 akkerbouw- of vollegrondsgroentegewassen niet verzekeren.

Naast de verbeteringen, die OWV vanaf 2011 zelf gaat doorvoeren, verhoogt de overheid het subsidiebedrag van 8,45 mln. naar 10,6 mln. euro. De overheid heeft ook gewerkt aan een verbetering van de subsidieregeling waardoor OWV de jaarpremie vanaf 2011 in 2 delen aan de deelnemers in rekening kan brengen, het eerste deel in juli en het tweede deel pas in oktober.

OWV verwacht met alle verbeteringen een grote groep open telers over de streep te trekken. We weten niet welk weerrisico zich in 2011 zal manifesteren, maar de kans is helaas aanzienlijk dat ook in 2011 ergens in het land een groep telers door extreem weer zal worden getroffen. Met het nieuwe verzekeringsproduct van OWV kunnen deze telers zich in financiële zin behoorlijk beschermen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s