Richtlijnen voor de Wet WOZ

Waarderingsinstructie WOZ beschikbaar / Richtlijnen voor de Wet WOZ Deze Waarderingsinstructie bevat richtlijnen voor en beschrijvingen van de belangrijkste werkzaamheden. Aan de orde komt de wijze waarop gemeenten de kwaliteit van de werkzaamheden beoordelen. Voorts zijn de criteria geformuleerd die de Waarderingskamer hanteert bij haar toezicht. In deze vierde herzien druk van de Waarderingsinstructie jaarlijkse … Lees verder Richtlijnen voor de Wet WOZ