De Nederlandse Bank betaalt 4% rente aan DSB spaarders met achtergestelde deposito’s

Uit het persbericht van DNB: Houders van een achtergesteld deposito bij de failliette DSB Bank kunnen vanaf 1 september 2011 een vergoeding aanvragen voor de hoofdsom van hun achtergestelde deposito’s. Het totale maximale bedrag dat per persoon kan worden uitgekeerd onder het depositogarantiestelsel is EUR 100.000. Daarnaast wordt de wettelijke rente [4%] vergoed. De termijn … Meer lezen over De Nederlandse Bank betaalt 4% rente aan DSB spaarders met achtergestelde deposito’s

Boete van honderden miljoenen dreigt voor ING Bank

De Amerikaanse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar ING Bank. De bank wordt er van verdacht sanctieregimes tegen Iran, Syrië en Cuba te hebben geschonden. Volgens kenners kan de boete oplopen tot enkele honderden miljoenen. De Amerikaanse autoriteiten geven geen verdere toelichting. Ook ING-bank wil - hangende het onderzoek - niet op de zaak ingaan. Wel zegt de bank dat het gaat … Meer lezen over Boete van honderden miljoenen dreigt voor ING Bank

Verzekeraar Aegon moet voor bijna 1 miljard euro aan vergoedingen betalen

Het Gerechtshof Arnhem vindt dat verzekeraar Aegon zijn klanten met een woekerpolis heeft misleid door de premie van de overlijdensrisicoverzekering te verzwijgen. Aegon zal circa 20.000 klanten die zijn aangesloten bij de Stichting Koersplan De Weg Kwijt moeten compenseren. Aegon moet de klanten 85% van de overlijdensrisicopremie terug betalen. Dit komt neer op een bedrag van bijna 1 miljard euro. Met het … Meer lezen over Verzekeraar Aegon moet voor bijna 1 miljard euro aan vergoedingen betalen

Dekkingsgraad ABP Pensioenen blijft stabiel op 112%

Aan het eind van het 2e kwartaal staat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP - net als aan het eind van het 1e kwartaal 2011 -  op 112%. Vicevoorzitter van het ABP - Joop van Lunteren - geeft aan dat in de toenemende onrustige financiële marktten ABP slechts een klein positief rendement op de beleggingen heeft kunnen boeken … Meer lezen over Dekkingsgraad ABP Pensioenen blijft stabiel op 112%